Børnekonventionen fylder 20 år

18-11-2009

Børnerådet fejrer Børnekonventionens 20 års jublilæum med udgivelsen af en publikation, der stiller skarpt på inddragelse af børn.

Inddragelse af børn er et centralt tema i Børnekonventionen. Desværre er det også et af de områder, hvor vi i Danmark skal gøre endnu mere for at leve op til konventionens bestemmelser både i ånd og i bogstav. Det gælder både i lovgivningen og i det praktiske arbejde med børn og unge.

Børnekonventionen giver børn en lang række rettigheder - og med dem følger en forpligtelse til at sikre, at børnene har reel gavn af rettighederne. Børnekonventionen pålægger derfor regeringen, myndighederne - og alle der har med børn at gøre - at sikre, at børn bliver inddraget og hørt, når der træffes beslutninger, som vedrører dem.

Det er temaet i den publikation, som Børnerådet offentliggør i anledningen af konventionens 20 års jubilæum. Publikationen består bl.a. af interviews med en bred vifte af beslutningstagere og opinionsdannere:

  • Jan Kampmann, professor på Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC
  • Else Smith, forebyggelseschef i Sundhedsstyrelsen
  • Martin Lidegaard, bestyrelsesformand for Tænketanken Concito
  • Marie Stærke, borgmester i Køge Kommune
  • Birgitte Holmberg Pedersen, Retspræsident ved Helsingør Ret og medlem af Børnerådet
  • Anders Balle, formand for foreningen Skolelederne

Download publikationen (pdf).