Børn og køn - en undersøgelse af ligestillingen blandt børn og unge

26-02-2009

Børnerådet har gennemgået en række af rådets tidligere undersøgelser for at se, hvordan kønsforskellen slår igennem i forhold til mobning, opdragelse, medbestemmelse osv. Resultatet offentliggøres d. 8. marts 2009.

I anledning af Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts 2009 har Børnerådet gennemgået en række tidligere undersøgelser i Børne- og Ungepanel, der tæller ca. 1.100 børn og unge. Tallene viser, at ligestillingen mellem kønnene halter både i hjemmet og i skolen. Til gengæld er der tegn på, at børnene faktisk selv er klar til forandring.

Det er en af konklusionerne i det notat, som Børnerådet offentliggøres d. 8. marts 2008. Lektor ved DPU, Charlotte Palludan, der er medlem af Børnerådet kommenterer resutaterne i en interviewartikel, der præsenteres sammen med notatet.

Yderligere oplysninger

Flemming Schultz, kommunikationsmedarbejder, tlf. (mobil): 3378 3304