26 organisationer: Gratis skolefrugt til alle børn

15-05-2009

Forebyggelseskommissionen har anbefalet gratis frugtordninger på alle skoler. Nu vil 26 organisationer - heriblandt Børnerådet - arbejde for at sikre, at gratis skolefrugt bliver en del af den nationale handlingsplan for forebyggelse, så alle børn får skolefrugt i 2012.

Argumenterne er, at frugt øger sundheden og nedsætter risiko for livsstilssygdomme, og et stykke dagligt frugt vil øge børnenes koncentration og forbedre indlæringen.

"Frugten er et godt samlingspunkt, både for at få fyldt brændstof på eleverne, og fordi det er en god anledning til at tale om - og ikke mindst mærke - betydningen af sund mad i relation til læringsparathed og sundhed", siger hovedstyrelsesmedlem i Danmarks Lærerforening, John Illum.

Gratis frugtordning modvirker ulighed i sundhed

Det er vigtigt, at frugtordningen ikke er forældrebetalt men gratis, mener de 26 organisationer.

"Hvis den sociale ulighed i sundhed skal til livs, har vi brug for tiltag, som gavner alle børns sundhed. Derfor er det vigtigt, at en frugtordning bliver et gratis tilbud", siger formand for Børnerådet Charlotte Guldberg.

Frugten betaler sig

Desuden kan en gratis frugtordning betale sig, lyder argumentet. Organisationernes beregninger viser, at det koster 225 millioner kroner om året, hvis alle skolebørn får et stykke gratis frugt hver dag. Altså mindre end de 270 millioner kroner, som Forebyggelseskommissionen har anslået, en gratis frugtordning vil koste.

Det skyldes ifølge seniorkonsulent Susanne Tøttenborg i Kræftens Bekæmpelse, som er en af de 26 organisationer, at de konkrete fordele ved stordrift er regnet med. Det er for eksempel fordelene ved direkte levering fra avlerne samt transport og distribution af store mængder frugt. Blandt organisationerne og foreningerne bag initiativet er blandt andre BUPL, Danmarks Lærerforening, Skolelederne, en række patientforeninger og mange andre.

En frugtordning er mere end bare frugt

Et andet aspekt, som er vigtigt at tænke ind i en frugtordning, er maddannelse.

"Hvis skolefrugtordninger skal fungere, skal det være mere end frugt, og det skal være en del af konceptet. De enkelte skoler inden for frugtordningens rammer have mulighed for at tænke frugten ind i pædagogiske rammer, så den indgår i undervisningen", siger hun.

Skolerne skal også have mulighed for at vælge om de vil have frugt, som er beregnet til at skære i stykker, eller om det skal være frugt, der fås stykvis.

"En del af maddannelsen er også at præsentere børnene for forskellige typer frugt. Ikke bare æbler og pærer men også forskellige sorter af æbler, så børnene lærer at se og smage forskel på forskellig slags frugt. Også det sæsonafhængige og bæredygtige perspektiv skal tænkes ind, for det er også med til at give maddannelse", siger Susanne Tøttenborg.