Ungdoms-uro: Ingen nemme løsninger

20-02-2008

Børnerådet har med bekymring fulgt den seneste tids uroligheder blandt unge over hele landet. De unges handlinger har skabt foruroligelse både hos myndighederne og blandt almindelige borgere. Også børn og unge, som ikke deltager i urolighederne, er berørt af de voldsomme indtryk i gadebilledet og fra pressens dækning af begivenhederne.

Det er Børnerådets opfattelse, at de problemer, som de unge reagerer på, ikke kan håndteres med snuptags-løsninger. Hverken længere eller hårdere straffe vil bringe de unge tættere på det danske samfund. Der er tværtimod behov for langsigtede indsatser, som først og fremmest bygger på reel dialog med de unge.

Dialog er ubetinget nødvendig

Det er afgørende, at de unge bliver taget alvorligt, hvis uroen skal stoppes, og hvis de unge skal bibringes en følelse af samhørighed i stedet for fremmedgjorthed. Alle myndigheder – kommunale såvel som politiet – skal lytte til, hvad de unge fortæller med deres adfærd. Børnerådet mener, at de unges handlinger først og fremmest skal forstås som et krav om dialog med det omgivende samfund.

At de unges handlinger ofte er både ulovlige, farlige og skræmmende må ikke stå i vejen for forsøget på at komme dette ønske i møde.

Involvér de unge

De unge udgør en stærk gruppe med ressourcer der kan aktiveres for fællesskabet. Hvis de skal engageres til at deltage positivt i samfundsudviklingen, er samfundet nødt til at lytte til dem og involvere dem i beslutningsprocesser på de områder, der er relevante for dem. Det gælder i alle hjørner af det danske demokrati og i kommunernes tilrettelæggelse af børne- og ungepolitikker, af fritidstilbud, i den boligsociale indsats osv. Børn og unge bør involveres i nærmiljøets demokrati og i det kommunale demokrati, hvis det sker i inkluderende rammer og ud fra et reelt ønske om at inddrage de unges kompetencer.

Konference om inddragelse af børn og unge

Gentagne undersøgelser har vist, at børn og unge borgere meget gerne vil inddrages og tage ansvar i de fællesskaber, de er en del af. På kommunalt niveau er der mange gode eksempler på, hvordan man helt konkret kan sikre, at børn og unge bliver taget alvorligt, når der skal træffes beslutninger.

Men der er brug for en bedre udveksling af erfaringer blandt de kommunale instanser. Derfor Børnerådet er i færd med at udarbejde materiale om, hvordan børn og unge bedst kan involveres i kommunale beslutningsprocesser.

Børnerådet vil desuden afholde en national konference om, hvordan kommunale myndigheder og andre instanser kan involvere børn og unge i beslutningsprocesser, som er relevante for dem. Konferencen tager udgangspunkt i konkrete erfaringer. Formålet er at give kommunale politikere og embedsfolk brugbare værktøjer til at sikre børn og unge reel medindflydelse og medbestemmelse.

Konferencen finder sted mandag d. 5. maj i Eigtveds Pakhus i København. Yderligere information hos Lene Hansen, tlf. 3378 3309 eller lene@brd.dk