Forsøget i CERN - hvordan taler man med børn om Big Bang og risikoen for sorte huller?

10-09-2008

I dag starter CERN det forsøg, som af nogle bliver kaldt Big Bang-forsøget. Kritikere af forsøget hævder, at forsøget kan medføre Jordens undergang. Mediernes omtale af dette skræmmende scenarie virker stærkt på børn. Forældre, lærere og pædagoger er usikre på, hvordan de skal forholde sig til forsøget og den risiko, man taler om i forbindelse med det. Børnerådet giver her en række råd til voksne om, hvordan de kan forholde sig.

Børn har ret til information og omsorg

Børn har både behov for og ret til information om, hvad der sker i verden. Men børn har samtidig krav på beskyttelse og omsorg. Det er de voksne, der er omsorgspersoner for børnene. Og det er derfor de voksne, der skal vurdere, hvad det enkelte barn eller gruppen af børn har brug for mht. snak og forklaringer. Børn fra 6 års alderen og et godt stykke ind i skolealderen er typisk dem, der har mest brug for at snakke med voksne om, hvad det er, der foregår.

Se TV-nyheder sammen med børnene

Små børn har ingen glæde af at se tv-avis og nyhederne. Det skræmmer dem i stedet for. Se nyhederne sammen med de større børn, der selv viser interesse. Sæt god tid af, så I også kan tale om, hvad I ser. Helt små børn, der ikke umiddelbart forstår indholdet, skal ikke se nyheder i TV. Lyde, billeder og voksnes egne reaktioner kan virke voldsomt på dem – så lad aldrig TV’et køre.

Myter er værre end fakta

Børn bruger en stor del af deres tid sammen med andre børn og fantasien løber lettere løbsk, hvis børnene ikke har en voksen sparringspartner. Myter kan let give anledning til større frygt end fakta. Hjælp børnene fri af overdrivelser, rygter og usandheder.

Lyv ikke – men spar på detaljerne

Man kan og skal ikke skjule for børn, at der er mennesker - heriblandt forskere med faglig indsigt - som er bekymrede over forsøget i CERN. Det er vigtigt at hjælpe børn med at forholde sig til de forklaringer og analyser, de hører og læser om i medierne. Det gør man ved at lytte til børnene og forklare, hvad der sker og hvorfor det sker. Meldingerne skal være enkle og konkrete og uden for mange detaljer.

Tal sammen om det, der sker – hvis børnene selv spørger

Vær åben overfor børnenes spørgsmål, svar ærligt på en måde, der er tilpasset barnets alder. Hav antennerne ude og vurder behovet for en snak - det er ikke alle børn, der interesserer sig for CERNs forsøg. Pres ikke sagens problemstillinger ned over hovedet på børn. Børn har lov til at være børn.

Påfør ikke barnet de voksnes angst og usikkerhed

Børn kan være optaget af, hvorfor det er nødvendigt at foretage forsøg, som nogle mener kan have katastrofale konsekvenser. Børn må forsikres om, at de er voksne som har ansvaret for forsøget i CERN har undersøgt risikoen, og at de ikke har fundet nogen grund til bekymring.