Fattigdom og social eksklusion blandt børn i Danmark

07-01-2008

Konference 16. januar 2008, Borup Højskole, København: Op mod 75.000 børn i Danmark lever i fattige og socialt udsatte familier. Tallet er stigende. På konferencen sættes fokus på spørgsmål som: Findes der særlig udsatte grupper? Hvordan ser situationen og mulighederne ud?

Frivillige organisationer fortæller, hvordan de møder fattigdom og social eksklusion i dagligdagen. Hvad gør organisationerne allerede og hvad er der brug for fremover?

Konferencen er åben for frivillige, fattige, fagfolk, beslutningstagere og andre interesserede.

Konferencen arrangeres i et samarbejde mellem Red Barnet, Mødrehjælpen, Frelsens Hærs socialtjeneste, Børnenes Kontor, Askovgården, Børns Vilkår, Dannerhuset, Børnerådet, 3F og EAPN Danmark.

Program:

09.30 – 09.45 Velkomst. National programchef i Red Barnet, Bente Ingvarsen

09.45 – 10.15 Socialpolitiske overvejelser. Velfærdsminister Karen Jespersen. Oplæg og debat.

10.15 – 11.00 Fattigdom og social eksklusion blandt børn og børnefamilier. Hvilke grupper rammes? Hvordan oplever de fattigdommen? Forsker Azhar Hussain, Socialforskningsinstituttet og specialkonsulent Dorthe Agerlund Sloth, Høje Tåstrup kommune. Oplæg og debat.

PAUSE

11.15 – 12.30. Det gør vi – Det vil vi. Præsentation af Idé – katalog med oplæg fra Frelsens Hær,
Børnenes Kontor, Mødrehjælpen, Askovgården, Dannerhuset, Red Barnet. 10 min. oplæg fra hver, efterfulgt af spørgsmål og debat

12.30 FROKOST

13.15 – 14.45. Politiske og faglige refleksioner over idé – kataloget. MF, socialpolitiske ordførere: Mette
Frederiksen (S), Vivi Kier (K), Mia Falkenberg (DF) og Else Guldager, Børnerådet.
10 min. oplæg fra hver, efterfulgt af spørgsmål og debat.

14.45 – 15.00 Debat, opsamling, afslutning. Bente Ingvarsen, Red Barnet og Per K. Larsen, EAPN.

Ordstyrer på konferencen er bestyrelsesformand Pelle Jarmer, Børnenes kontor.

Tilmelding til projektsekretariatet på mail info@unikon.dk med angivelse af navn, stilling, organisation og mailadresse. Spørgsmål kan rettes til Pia Spenner tlf. 32 66 15 60.

Konferencen gennemføres med støtte fra Egmont Fonden. Deltagelse er derfor gratis.

Af hensyn til tilrettelæggelsen beder vi om tilmelding snarest muligt og senest den 10. januar 2008.