Børn og unge på banen - Børnerådet har holdt konference om involvering af børn og unge

29-04-2008

Mandag d. 5. maj holdt Børnerådet konference om, hvordan vi kan få børn og unge med i demokratiet som aktive medborgere.

Børnerådet ønsker, at der kommer mere fokus på, hvordan alle børn og unge kan få en aktiv rolle i de demokratiske processer på alle niveauer. Der er mange gode eksempler på hvordan det kan arrangeres i praksis, og med en stor konference d. 5. maj i Eigtveds Pakhus startede Børnerådet en indsats for at gøre eksemplerne tilgængelige for alle landets kommunerer.

Børnerådet har netop offentliggjort et inspirationsmateriale, hvor man kan finde beskrivelser af konkrete projekter, hvor børn og unge er blevet involveret i beslutningsprocesserne på kommunalt niveau. 

Og der er god grund til at få børn og unge med på banen, når det kommunale system træffer beslutninger, som har betydning for dem. Først og fremmest kan involveringen skabe medansvar og respekt for fællesskabets beslutninger, men det vil ofte også være sådan, at de beslutninger, der bliver truffet, er langt mere bæredygtige, end hvis de var truffet uden børnenes og de unges aktive medvirken. 

Omvendt er der en reel risiko for, at børn og unge, der ikke inviteres ind i beslutningsprocesserne, føler sig udelukket og afskåret fra at påvirke deres omverden med demokratiske midler. Det har vi set eksempler på tidligere i år, hvor ungdomsuroligheder over hele landet skabte store overskrifter i medierne. 

Konferencen d. 5. maj stillede skarpt på spørgsmål som fx: 

  • Hvordan kommer borgmesteren i dialog med børnene? 
  • Hvordan får vi fat i børn med handicap? 
  • Hvordan kan de unge blive involveret ved anbringelse? 
  • Har minoritetsbaggrund en betydning for metoderne? 
  • Hvad kan børnehavebørn fortælle om miljø? 
  • Hvordan bliver børn og unge samfundsopbyggere?