Projekt klasseværelset - film og gode idéer på DR's hjemmeside

23-10-2007

Et godt skolemiljø har stor indflydelse på børns udbytte af undervisningen, og børnene ved selv hvad de har brug for. Tre TV-udsendelser og en tema-hjemmeside viser, hvordan man sætter gang i spændende forandringer i klasseværelse.

En ny temahjemmeside på www.dr.dk/undervisning/klassevaerelset (siden eksisterer ikke mere) giver gode råd og inspiration til, hvordan skolebørn kan indrages i at forbedre det fysiske arbejdsmiljø på skolerne. På hjemmesiden kan man bl.a. se de tre afsnit i tv-serien 'Klasseværelset', der handler om, hvordan man med få midler og indenfor skolens fysiske rammer kan skabe bedre lærings- og arbejdsmiljø på skoler.

Det gøres ved at undervise eleverne i lærings- og arbejdsmiljø og derpå diskutere elevernes ønsker og behov. På baggrund af diskussionen ideudvikler eleverne sammen med deres lærer og arkitekten Ulla Kjærvang. Eleverne inddrages i beslutningsprocessen og det efterfølgende praktiske arbejde med at forbedre klassen.

Udgangspunktet er et lille og realistisk budget, og det er derfor vigtigt at tænke alle de tilgængelige ressourcer ind i processen. Her tænkes på andre lærere, forældre, servicemedarbejderen, lokalmiljøet og ledelsen.

I serien følger vi tre folkeskoler tre forskellige steder i Danmark: 6. klasse på Jernved Skole ved Ribe, 4. klasserne på Rantzausmindeskole ved Svendborg og 7. klasserne på Skolen på La Cour Vej på Frederiksberg.

Hjemmesiden

Hjemmesiden her ledsager tv-programmerne. Ideen med programmerne er at vise, hvad en helt almindelig klasse på en helt almindelig skole selv kan gøre for at få et bedre lærings- og arbejdsmiljø. Og tanken med hjemmesiden er, at andre skoler kan finde undervisningsmateriale og inspiration til selv at komme i gang med egne Klasseværelses-projekter.

Tv-serien Klasseværelset er udviklet af Gertrud Sabroe Termansen der også har fungeret som faglig projektleder.