Månedsnyt fra Børnerådet september 2018

07-09-2018

Igangværende undersøgelse: Børnerådet undersøger kvalitet i dagtilbud fra et børneperspektiv
Næsten alle børn i Danmark går i en daginstitution. Mange af dem bruger størstedelen af deres vågne tid her, og kvaliteten i vores daginstitutioner er ofte til debat. Med undersøgelsen i Børnerådets Minibørnepanel vil vi bringe børnenes stemme og perspektiv ind i debatten. Derfor spørger vi de ældste børn i 120 børnehaver om, hvordan de oplever hverdagen i børnehaven.

Undersøgelsen offentliggøres i 2019

Stillingsopslag: regnskabs- og administrationsmedarbejder til Børnerådet
Børnerådet søger en regnskabsansvarlig medarbejder til at hjælpe med opgaver primært inden for økonomistyring, men også PA-opgaver samt kontor- og personaleadministration. Ansøgningsfristen er den 30. september 2018.

Læs hele stillingsopslaget

Høringssvar: Omfattende ændringer i det familieretlige system sikrer ikke børns rettigheder tilstrækkeligt
Der er gode intentioner i det nye skilsmissesystem, men Børnerådet er bekymret for, om det reelt tager hensyn til barnets bedste, når forældrene bliver skilt eller flytter fra hinanden. Børnerådet påpeger desuden, at der bør prioriteres yderligere midler til det nye familieretlige system.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

Høringssvar: Børnerådet finder det uacceptabelt, at nogle forældre tvinges til at sende deres børn i dagtilbud
Ændring af dagtilbudsloven vil betyde, at nogle forældre tvinges til at sende deres børn i dagtilbud. Men tvang og økonomiske sanktioner hjælper hverken børnene eller deres forældre – Børnerådet opfordrer i stedet til en aktiv dialog med forældrene så tidligt i barnets liv som muligt.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

Høringssvar: Barnets behov og tarv bør være i centrum ved enhver pladsanvisning til daginstitution
Alle børn i Danmark har ret til at trives, lære og udvikle sig i daginstitutioner med høj kvalitet i det pædagogiske arbejde. På den baggrund har Børnerådet en række bekymringer til lovforslaget om bedre fordeling i daginstitutioner.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

Høringssvar: Børnerådet støtter specifikke anbefalinger for palliative indsatser til børn, unge og deres familier
Det er positivt at anbefalingerne vil sikre ensretning i organiseringen og kvaliteten af tilbud til familier med livstruede/livsbegrænsede syge børn, idet alle familierne skal sikres lige muligheder for at få den samme høje kvalitet og sammenhæng i den palliative indsats, uanset hvor de bor.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

Høringssvar: Børnerådet efterlyser en børneperspektiveret analyse af forældres overvågning af børn i forslag om ændring af straffeloven
Børnerådet efterlyser en børneperspektiveret analyse af forældres overvågning af børn med henblik på at undgå krænkelse af barnets ret til privatliv. Desuden påpeger Børnerådet, at der brug for en oplysningsindsats frem for strafskærpelse, når det gælder spredning af billeder på de sociale medier.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

Høringssvar: Lovforslag om obligatoriske sprogprøver for børnehaveklasseelever fra udsatte boligområder er problematisk og tangerer diskrimination
Børnerådet finder det problematisk, at nogle børn skal bestå en obligatorisk sprogprøve, inden de kan begynde i 1. klasse. Det tangerer diskrimination, når børnene er udvalgt alene, fordi de bor i et bestemt boligområde.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger