Månedsnyt fra Børnerådet september 2017

06-09-2017

Mere end hver tredje ung, som er blevet udsat for digital mobning, har også selv mobbet andre på nettet
16 pct. af unge i 9. klasse er blevet mobbet på nettet inden for det seneste år, og 15 pct. har udsat andre for digital mobning, viser en ny undersøgelse fra Børnerådet blandt 1.390 elever i 9. klasse. Undersøgelsen viser også, at en del af de unge, der er blevet mobbet på nettet, også selv har mobbet andre online.

Læs Børnerådets BørneIndblik: Mere end hver tredje ung, som er blevet udsat for digital mobning, har også selv mobbet andre på nettet

Børn og unge skal holdes ud af bandemiljøet
"Vi skal passe på hinanden, men særligt skal vi passe på børnene." Det var Børnerådets formand Per Larsens budskab til borgere på Nørrebro ved et arrangement den 21. august i forbindelse med bandekonflikten. Forebyggelse, positive fællesskaber og opmærksomme voksne er nøgleord, når vi skal forhindre, at børn og unge ender i bandemiljøet.

Se billeder fra arrangementet

Børn bør kunne anerkendes som mediebrugere og samtidig beskyttes mod kommercielle interesser
Danske børn og unge er massivt til stede på online platforme. Også platforme, de formelt set ikke må være på. Derfor mener Børnerådet, at den bedste beskyttelse af børn i relation til deres online adfærd gives ved at anerkende dem som mediebrugere. En aldersgrænse på 13 år for børns samtykke til anvendelse af informationssamfundstjenester er en del af sådan en anerkendelse.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

Dobbeltdonation bør være lovligt, så længe det ikke er anonymt
Det gældende forbud mod dobbeltdonation udelukker en række par og enlige fra at få behandling med assisteret reproduktion. Denne udelukkelse er ude af trit med nutidens forskellige familiemønstre. Derfor tilslutter Børnerådet sig lovliggørelse af dobbeltdonation - dog under forudsætning af, at mindst den ene donor ikke er anonym, så det vil være muligt for barnet at få et delvist kendskab til sit genetiske ophav.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

Børnerådet hilser ophævelse af forældelsesfrister i sager om overgreb velkomment
Børnerådet støtter op om ophævelsen af forældelsesfristen, men har dog den bekymring, at man risikerer at skabe en forventning om oprejsning for offeret, som ikke bliver indfriet, fordi bevisbyrden kan være svær at løfte mange år senere.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

Børn og unge på børnecentre er først og fremmest børn og unge
Børnerådet foreslår, at teksten til bekendtgørelsen ændres, så børn og unge omtales som den særlige gruppe, de er. De bør derfor konsekvent omtales som enten barnet/den unge eller den mindreårige, ikke som udlændingen.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger