Månedsnyt fra Børnerådet september 2014

04-09-2014

Beslutninger i Børnehøjde: Børnerådets konference om inddragelse af børn og unge

Børnerådets konference om inddragelse af børn og unge i de kommunale beslutningsprocesser er ved at tage form. Konferencen henvender sig til kommunalpolitikere og forvaltningschefer, der vil have mere viden om, hvordan inddragelse af børn og unge kan bidrage til bæredygtige politiske beslutninger.

Se programmet og meld dig til Børnerådets konference ’Beslutninger i Børnehøjde’.

Børnerådet søger en studentermedhjælp til presse- og kommunikationsteamet

Børnerådets sekretariat søger en ny studentermedhjælp, der kan hjælpe med at løse vores mange presse- og kommunikationsopgaver. Som ny student skal du blandt andet stå for Børnerådets nyhedsbreve, opdatere vores hjemmeside, læse korretur, researche og sørge for, at vores mange bolde lander, hvor de skal. Vi lægger særligt vægt på, at du har CMS-erfaring, er godt inde i Officepakken og kan udtrykke dig klart og tydeligt på korrekt dansk.

Ansøgningsfristen er mandag d. 8. august 2014 kl. 12.00.

Læs stillingsopslaget på Børnerådets hjemmeside.

Børnerådet har besøgt børnene og lærerne i Vollsmose

Den 1. september tog Børnerådet igen til Vollsmose – denne gang for at fortælle eleverne fra H.C. Andersen skolen og Abildgaardskolen om resultaterne af den undersøgelse, som nogle af dem selv deltog i først på sommeren. Ved samme besøg holdt Børnerådet et dialogmøde med bl.a. lærere, pædagoger, skoleledere og SSP-medarbejdere, som er knyttet til de to skoler. Vi fremlagde her børnenes kritik af og drømme om en god og tryg opvækst i Vollsmose.

Resultaterne fra undersøgelsen bliver offentliggjort i efteråret 2014. Undersøgelsen er en del af projektet ’Børn som eksperter’, som er finasieret af Velux Fonden.

Læs mere om projektet ’En god fremtid i Vollsmose’.

Børnerådets formand rejser til Stockholm for at sætte fokus på børneinddragelse

Børnerådets formand, Per Larsen, rejser fredag d. 5. september til Stockholm for at deltage i konferencen for Nordiske Syge- og Sundhedsplejerskers Samarbejde om Børn. Konferencens tema er ”lyt til børnene” – og det er netop det, Per Larsen vil opfordre konferencedeltagerne til. I en paneldebat sammen med de andre nordiske landes børneombud vil han sætte fokus på, hvordan syge- og sundhedsplejersker kan forbedre forholdene for børn og unge ved at inddrage dem i deres egen behandling.

Læs om konferencen "Lyt til Børnene".

Nordiske lande ser nu resultaterne af, at de har indskrevet FN’s Børnekonvention i lovgivningen

Børnerådets formand, Per Larsen, er lige vendt hjem fra Nordisk Ombudsmandsmøde 2014 i Grønland. På mødet forklarede Norge, Finland og Island, hvordan de tre lande alle ser klare resultater af, at de har skrevet FN’s Børnekonvention ind i lovgivningen. Fx er domstolene blevet mere bevidste om at inddrage børnenes perspektiv i retssager og træffe afgørelser, der tager udgangspunkt i barnets bedste. Børnerådet har opfordret den danske regering til at tage skridtet til en snarlig inkorporering af konventionen, der herhjemme blot er ratificeret – men ikke indskrevet i lovgivningen.

Læs om FN’s Børnekonvention på Børnerådets hjemmeside.

Nye anbefalinger til hvordan skolen støtter op om børn og unges brug af sociale medier

Skolen spiller en vigtig rolle, når børn og unge skal lære at kontrollere deres online privatliv på internettet og de sociale medier. Men hvordan arbejder man som lærer eller pædagog med digital dannelse i skolen? Og hvordan understøtter man elevernes online hverdagsliv gennem undervisningen? I folderen ’Digital Dialog i Skolen’ har Børnerådet sammen med Center for Digital Pædagogik og Medierådet for Børn og Unge samlet en række anbefalinger til lærere og pædagoger, der gerne vil hjælpe deres elever godt på vej på de sociale medier.

Du kan hente folderen ’Digital Dialog i Skolen’ på Digital Dialogs hjemmeside.

Vi skal huske at inddrage de yngste børn

I september deltager Børnerådets formand i konferencen ’Barndommens Gade 2014’, som handler om børn i 0-6-års alderen. På konferencen sætter Per Larsen fokus på, at man også skal huske at inddrage Danmarks yngste borgere, når man arbejder med de dilemmaer og udfordringer, der er i den moderne barndom.

Læs om konferencen på "Barndommens Gade 2014".

Få aktuel viden om udsatte børn og unge på Socialstyrelsens Vidensportal

Er du fagmedarbejder, udviklingskonsulent eller leder inden for børne- og ungeområdet? Så kan du finde aktuel viden om udsatte børn og unge på Socialstyrelsens Vidensportal. Her kan du blandt andet læse om erfaringer fra danske kommuner, forskellige metoder og indsatser og få den nyeste danske og internationale forskning inden for området.

Læs mere om Socialstyrelsens Vidensportal.