Nyheder fra Børnerådet oktober 2020

05-10-2020

Nyt Børnefakta fra Børnerådet: 1659 unge fortæller om deres forhold til krop, sundhed og motion

Børnerådet har undersøgt, hvordan unge i 9. klasse oplever deres egen krop og sundhed. Resultaterne er præsenteret i et nyt Børnefakta-ark.
Spørgeskemaundersøgelsen tegner et billede af, at mange unge er opmærksomme på deres egen krop, og hvordan den føles og ser ud. Det er oftest pigerne, som er utilfredse med egen krop. Mens 37 pct. af pigerne ofte eller hele tiden tænker over deres egen vægt, gælder det samme for 14 pct. af drengene.
Samtidig viser undersøgelsen , at der er en klar sammenhæng mellem mistrivsel, og hvor ofte de unge tænker over deres egen vægt.

Læs mere i det nye Børnefakta

 

Mange unge ønsker en ændret alkoholkultur. En 18-års aldersgrænse for køb af alkohol bidrager til at udsætte debutalderen og begrænse forbruget. Derfor opfordrer vi #dkpol til at ændre lovgivningen

- Agi Csonka, formand for Børnerådet, på Twitter.

 


22 organisationer: Gør op med den usunde drukkultur blandt unge. Indfør en ensartet 18-års aldersgrænse for køb af al alkohol

42 procent af de 15-25-årige har oplevet at blive presset til at drikke mere, end de har lyst til. En højere aldersgrænse for køb af alkohol vil bl.a. lette presset på de unge og bane vej for en positiv kulturændring, mener Børnerådet.

Læs hele kronikken


Debatindlæg: Anbragte unge bliver kastet ud i voksenlivet. Ville I bede jeres barn om at flytte hjemmefra, når det fylder 18 år?

"En anbringelse skal være en trædesten til et godt voksenliv, ikke en deroute til et liv med svære sociale problemer. Støtten til tidligere anbragte unge i overgangen fra anbringelse til voksenlivet er derfor et behov, der ikke må overses", skriver Børnerådets formand, Agi Csonka, sammen med Vibe Klarup, formand for Rådet for Socialt Udsatte.

Læs hele debatindlægget


Debatindlæg: Fire indsatser er afgørende for anbragte børns fremtid

Anbragte børns fremtid afhænger af fire indsatser: klare forventninger, tidlig adgang til uddannelse og læring, kontinuitet og særlig støtte. Det skriver Børnerådet sammen med Egmont Fonden, Lær for Livet, Rådet for Børns Læring og tre tidligere anbragte børn.

"Vi skal benytte os af, at der er udbredt politisk vilje til at reformere anbringelsesområdet, og vi bør sikre, at læring og dannelse kommer til at spille lige så vigtig en rolle som tryghed og trivsel", lyder det i debatindlægget.

Læs hele debatindlægget


Høringssvar: Børn kommer til at bøde for deres forældres handlinger, hvis fremmedkrigere frakendes deres danske statsborgerskab

Børnerådet understreger, at børn aldrig skal bøde for forældrenes handlinger, og rådet er derfor imod lovforslaget. Hvis myndighederne fortsat får mulighed for at frakende fremmedkrigere deres danske statsborgerskab, fastholder de samtidig børn i krigszoner. Børnenes helbred og liv er i fare, og de er i alvorlig risiko for radikalisering. Det er derfor stærkt kritisabelt, at disse børn afskæres fra at få hjælp og støtte i Danmark.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger


Høringssvar: Det kan gå ud over børnene, hvis forældrene skal dele børne- og ungeydelsen lige

Børnerådet frygter, at det vil lede til flere konflikter, hvis forældre med fælles forældremyndighed skal dele børne- og ungeydelsen lige mellem sig. Flere konflikter vil i sidste ende gå ud over børnene og påvirke deres trivsel. Børnerådet anbefaler derfor, at ministeriet foretager en evaluering af den nye ordning for at sikre sig, at ligedelingen ikke går ud over børnene.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

Fik du læst det på Børneportalen?