Månedsnyt fra Børnerådet oktober 2019

04-10-2019

Høringssvar: Børnerådet bifalder øget fokus på stabilitet for anbragte unge og understreger vigtigheden af kvalitet i undersøgelsen af forældrekompetence

Børnerådet glæder sig over, at barnets behov er sat i centrum i den del af lovforslaget, der vedrører ro og stabilitet for anbragte unge. Men samtidig understreger rådet vigtigheden af, at den enkelte sag bliver tilstrækkeligt belyst, bl.a. gennem kvalitet i undersøgelsen af forældrekompetence. Derfor anbefaler Børnerådet, at der stilles krav til autoriserede psykologer om dokumenteret erfaring med egnede undersøgelsesmetoder ved psykologisk undersøgelse af forældrene.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger 

Høringssvar: Børnerådet bifalder afskaffelse af integrationskravet, men efterlyser længere ansøgningsfrist ved familiesammenføring af børn

Børnerådet kan overordnet tilslutte sig forslaget om at afskaffe integrationskravet for børn, der søges familiesammenført af deres forælder. Dog anbefaler Børnerådet en længere ansøgningsfrist, da rådet ikke vurderer, at tre måneder er et hensigtsmæssigt tidsrum til de overvejelser, en familiesammenføring fører med sig for barn og forælder.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger