Månedsnyt fra Børnerådet oktober 2018

04-10-2018

Igangværende undersøgelse: Det gode fritidsliv
Fritid spiller en stor rolle i børn og unges hverdagsliv. Det er det tidsrum i løbet af dagen, hvor de unge har mulighed for selv at sætte rammerne og dyrke deres interesser. Børnerådet spørger de unge i Børne- og Ungepanelet, hvad de oplever og forstår ved et godt fritidsliv. Vi undersøger emner som fritidsinteresser, sociale relationer, krop og trivsel. Børne- og Ungepanelet består af elever fra 9. klasse på 215 skoler.

Undersøgelsen offentliggøres i vinteren 2018/19

Debatindlæg: Skal vi straffe børn helt ned til ti år?
”Det er et brutalt angreb på børns retssikkerhed og noget af det mest vanvittige, jeg har været vidne til i mine seks år som formand for Børnerådet”. Sådan lyder en af kommentarerne til Berlingske, som har spurgt Børnerådets formand, Per Larsen, og justitsminister Søren Pape Poulsen, om oprettelsen af det nye ungdomskriminalitetsnævn er den rette måde at bekæmpe ungdomskriminalitet på.

Læs hele Per Larsens debatindlæg bragt i Berlingske d. 29/9 2018

Berigtigelse til høringssvar om ændringer i forbindelse med et nyt familieretligt system
Børnerådet har i sit høringssvar om det nye familieretlige system af 24.08.2018 angivet, at der kræves forældresamtykke, før barnet kan indkaldes til børnesamtale. Dette er ikke korrekt. Barnet har som udgangspunkt ret til at blive hørt ved en børnesamtale.
Børnerådet skal derfor anmode om, at alle interessenter ser bort fra dette afsnit i høringssvaret. Børnerådets elektroniske udgave af svaret er opdateret, så det pågældende afsnit ikke længere fremgår, og vi opfordrer alle, der har udgaver liggende, til at tilføje berigtigelsen, så det tydeligt fremgår, at afsnittet er baseret på en fejlantagelse eller slette afsnittet.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

Høringssvar: Indførelsen af et ungdomskriminalitetsnævn risikerer at få store kontraproduktive konsekvenser
Børnerådet er særdeles bekymret over indførelsen af et ungdomskriminalitetsnævn. Børn mellem 10 og 14 år kan alene på baggrund af en mistanke blive stillet for nævnet og få pålagt sanktioner i op til fire år. Barnet vil opleve dette som et strafferetligt system, hvilket øger risikoen for, at barnet identificerer sig selv som kriminel. Forskning peger på, at dette vil føre til mere kriminalitet i målgruppen – ikke mindre.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

Høringssvar: Pædagogiske og tidlige indsatser frem for øget reaktion, overvågning og kontrol
Børnerådet er uforstående over for de foreslåede stramninger på de sikrede institutioner, som er med i udspillet om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Stramningerne kan medvirke til stigmatisering og øge børn og unges oplevelse af at være frihedsberøvede i en grad, der minder om et fængselsophold. Det er efter Børnerådets opfattelse absolut ikke befordrende for bekæmpelsen af ungdomskriminalitet.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

Høringssvar: Unge mellem 15 og 17 år skal kende deres rettigheder og have vejledning, når de tager stilling til organdonation
Lovforslaget vil gøre det muligt for unge ned til 15 år at tilmelde sig donorregistret. Det er et stort ansvar at pålægge de 15-17-årige, og derfor bør vejledning til de unge og oplysning om deres rettigheder prioriteres højt, når de skal tage stilling til organdonation.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

Høringssvar: Børnerådet mener, at strafcelle bør afskaffes helt for unge under 18 år
Børnerådet understreger i sine kommentarer til lovændring, at unges rettigheder skal sikres under enhver frihedsberøvelse. Unge bør ikke anbringes i varetægt på kriminalforsorgens institutioner over længere tid, og strafcelle bør desuden afskaffes helt for de unge under 18 år.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

Høringssvar: Børnerådet kan tilslutte sig forslaget om indhentelse af børneattest
Børnerådet tilslutter sig forslaget, der har til formål at undgå yderligere tvivl om, hvornår der skal indhentes børneattest i forbindelse med ansættelse af medarbejdere i hjemmeplejen mv.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger