Månedsnyt fra Børnerådet oktober 2016

06-10-2016

Børnerådet udgiver Håndbog i børneinddragelse
Mange børn og unge oplever, at der bliver truffet beslutninger om dem, uden at de selv bliver inddraget. Derfor har Børnerådet udgivet en håndbog i inddragelse af børn og unge. Håndbogen er relevant for alle, der arbejder med børn og unge i deres hverdag.

Få mere information om Børnerådets håndbog

Ændring af Flygtningenævnet er unødvendigt
Børnerådet er uenig i, at det vil gavne Flygtningenævnets uafhængighed at ændre sammensætningen, så Dansk Flygtningehjælp og Udenrigsministeriet ikke længere kan udpege medlemmer. Dansk Flygtningehjælp har nemlig været med til at sikre, at forskellige faggrupper, fx forskere og fagpersoner, er en del af nævnet.

Læs Børnerådets høringssvar: Ændring af Flygtningenævnet er unødvendigt

Barnets bedste skal i fokus, når myndigheder afgør, om en mindreårig må gifte sig
Man skal være 18 år for at blive gift. Men tidligere har det i særlige tilfælde været muligt at få dispensation. Det vil et nyt lovforslag ændre på. Børnerådet mener, at børns bedste altid bør vægtes højest, og at børn har ret til at blive inddraget i sager, der vedrører dem. Men når man fjerner muligheden for dispensation, fjerner man også muligheden for at vurdere, hvad der er i den mindreåriges interesse.

Læs Børnerådets høringssvar: Barnets bedste skal i fokus, når myndigheder afgør, om en mindreårig må gifte sig

En sigtelse bør ikke påvirke børns indfødsret
Det er et centralt princip i den danske retsstat, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Derfor bør et barn, som er sigtet for en forbrydelse – men endnu ikke dømt – ikke udelukkes fra at få indfødsret som biperson.

Læs Børnerådets høringssvar: En sigtelse bør ikke påvirke børns indfødsret

Alle for en mod mobning
Børnerådet arbejder i fællesskab med Red Barnet, Børns Vilkår og Undervisningsministeren videre med kampagnen ”Alle for en mod mobning”. På kampagnens hjemmeside, kan du finde råd og redskaber til, hvordan du som lærer, pædagog, leder eller forælder kan være med til at forebygge eller stoppe mobning i grundskolen.

Find værktøjer til at stoppe mobning og styrke trivslen

Fattigdom, afsavn og kontanthjælpsloft
Den 1. oktober trådte kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen i kraft. De nye fattigdomsydelser sender tusindvis af børn direkte ud i fattigdom. Derfor har Børnerådet og andre børneorganisationer i månedsvis advaret regeringen. For dårlig økonomi medfører afsavn for børnene, og det går ud over deres trivsel.

Læs eller genlæs Børnerådets Børneindblik: Børn og unge, der lider afsavn, udelukkes fra fællesskabet