Månedsnyt fra Børnerådet oktober 2014

05-10-2014

Beslutninger i Børnehøjde - tilmeld dig Børnerådets konference om børneinddragelse

Du kan nu se programmet for Børnerådets konference "Beslutninger i Børnehøjde" på Børnerådets hjemmeside. Hør blandt andre børneminister Manu Sareen, socialborgmester i København Jesper Christensen og professor Hanne Warming, der sammen med en række andre eksperter, praktikere og politikere deler deres viden om, hvordan man arbejder systematisk med børneinddragelse ude i kommunerne og forankrer inddragelsen hele vejen rundt i organisationen. Konferencen giver konkrete eksempler på, hvordan børneinddragelse har biddraget til gode løsninger ude i kommunerne, og der vil være rig mulighed for at diskutere udfordringerne ved inddragelse, og hvordan man imødekommer dem.

Læs mere og meld dig til Børnerådets konferencen "Beslutninger i Børnehøjde".

Ekspertgruppe af børn fortalte Strafferetsplejeudvalget om deres oplevelser med retssystemet

Børnerådets ekspertgruppe af piger, der har været udsat for seksuelle overgreb og vidnet om det i retten, mødtes i sidste uge med justitsministerens Strafferetsplejeudvalg. Pigerne fortalte udvalget om deres oplevelser med retssystemet, som er præget af lange og hårde sagsgange, der for mange er fyldt med stor frygt og bekymring - og som har store konsekvenser for deres trivsel og mulighed for at komme sig over overgrebet. Justitsministeren har sat Strafferetsplejeudvalget til at se på mulighederne for at ændre rammerne for børnene - herunder muligheden for at hæve aldersgrænsen for, hvornår børnene kan blive videoafhørt i stedet for at møde op i retten.

Læs mere om Børnerådets ekspertgrupper.

Man skal lytte til børnene i de udsatte boligområder

Børnerådets formand, Per Larsen, besøgte i sidste uge en række udsatte boligområder i Jylland og på Fyn og Sjælland sammen med blandt andre Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter. På turen delte Per Larsen de anbefalinger, Børnerådet har fået fra børn og unge, der selv bor i udsatte boligområder. Hovedbudskabet var, at man skal lytte til de børn og unge, der bor i områderne - det gælder både de voksne, der er omkring børnene i hverdagen, men det gælder også de politikere og fagfolk, der træffer beslutninger, som har indflydelse på børnene.

Læs mere om turen på Ministerie for By, Bolig og Landdistrikters hjemmesiden.

De nordiske lande evaluerer børnerettigheder på Nordisk Ministerrådsmøde

I anledning af Børnekonventionens 25 års fødselsdag deltager Børnerådets formand, Per Larsen, i Nordisk Ministerrådsmøde d. 28. oktober i Stockholm. På mødet skal de nordiske lande evaluere, hvordan de hver især lever op til Børnekonventionens artikler. Per Larsens analyse af de danske forholde er klar: Den danske regering gør stadig ikke nok for at sikre børn og unges rettigheder i Danmark - Børnekonventionen skal skrives ind i den danske lovgivning.

Læs mere om FN’s Børnekonvention på Børnerådets hjemmeside.

Vinderne af Børnerådets tegnekonkurrence bliver kåret

Vi har modtaget mere end 120 flotte tegninger og malerier fra børnene i Børnerådets Minibørnepanel, og tegnekonkurrencen er nu slut. Onsdag d. 5. oktober kårer vi i alt fem vindere: én hovedvinder og én vinder inden for hvert af de fire temaer 'fødselsdag', 'venner', 'en sjov leg' og 'en god dag'. Hovedpræmien er en workshop med kunstneren Britta Johanson, og vinderne får direkte besked. Et udvalg af børnenes værker vil blive lavet til postkort og plakater.

Læs mere om Børnerådets Minibørnepanel.