Månedsnyt fra Børnerådet november 2019

07-11-2019

Høringssvar: Det kan få fatale konsekvenser for børnene, hvis forældrene vurderes som fremmedkrigere og frakendes deres statsborgerskab

Hvis forældre bliver frakendt deres danske statsborgerskab, betyder det, at deres børn heller ikke kan komme tilbage til Danmark. På den måde fastholder man børnene i en skadelig og muligvis livstruende situation. Vi ved, at børnene lever under forhold, som skader deres udvikling og trivsel. Selvom børnene opholder sig i udlandet, bør de som danske statsborgere have samme beskyttelse som herboende børn.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger
 

Høringssvar: Ingen børn, uanset alder, sygdom eller handicap, bør forbigås i lovforslag om midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere

Børnerådet bifalder regeringens og aftaleparternes ønske om, at alle børn i Danmark skal vokse op med mulighed for at være en aktiv del af fællesskabet. Derfor undrer det rådet, at langtfra alle børn er omfattet af forslaget om midlertidigt børnetilskud. Rådet påpeger, at der bør tages højde for børn op til 18 år og børn med sygdomme og handicaps.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger
 

Høringssvar: Krav om indhentelse af straffeattester kan bane vej for højere kvalitet på anbringelsesområdet
Det er afgørende for den pædagogiske indsats, at der indhentes straffeattester på både medarbejdere og plejeforældre. Børnerådet er i tvivl om, hvorvidt det er sket konsekvent tidligere. Derfor hilser rådet kravet om indhentelse af straffeattest velkommen. Forhåbentlig kan det medvirke til højere kvalitet på anbringelsesområdet. 

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger