Månedsnyt fra Børnerådet november 2018

06-11-2018

Fælles udtalelse: De nordiske børneombud og Børnerådet er bekymrede for børns retssikkerhed
Børnerådet og børneombuddene i Island, Sverige, Norge, Grønland og Finland understreger i en fælles udtalelse, at børns retssikkerhed bør sikres ved enhver mistanke om kriminalitet, og at reaktioner over for mindreårige, der har begået kriminalitet, altid bør tage udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet: ”Børn, der begår kriminelle handlinger, skal følges tæt i det sociale og sundhedsfaglige system. Reaktioner og tiltag skal understøtte barnets selvværd, værdighed og rehabilitering i tråd med principperne i Børnekonventionen”.

Læs hele den fælles nordiske udtalelse

Debatindlæg: Opråb: Isolationsfængsel er ikke for børn
Regeringen lægger op til, at børn og unge mellem 15 og 17 år fortsat skal kunne sættes i isolation, men Børnerådet og Dansk Institut Mod Tortur protesterer. "Lad os slå fast, at isolation og brug af isolation som straf er umenneskelig behandling, og FN's Børnekomité og FN's Torturkomité anbefaler, at isolationsfængsling af mindreårige forbydes", skriver Per Larsen og Karin Verland i fælles debatindlæg.

Læs hele debatindlægget bragt i Altinget den 31. oktober 2018

Debatindlæg: 20 organisationer: Flere fattige børn er et sygdomstegn for velfærdssamfundet
Ingen børn skal vokse op i fattigdom! Det har der været bred enighed om i Danmark, indtil for to år siden da kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen og integrationsydelsen trådte i kraft. "Flere børn vokser i dag op i fattigdom, og vi frygter, at denne udvikling fortsætter", skriver Børnerådet sammen med en række andre organisationer i et fælles debatindlæg i Kristeligt dagblad.

Læs hele debatindlægget bragt i Kristeligt Dagblad den 3. oktober 2018

Høringssvar: Børnerådet støtter forslag om ændring af forældreansvarsloven i sager om forældre, der er dømt for alvorlig personfarlig kriminalitet
Det er positivt, at barnets bedste er i centrum i afgørelser om forældremyndighed, bopæl og samvær, hvor en forælder er dømt for alvorlig personfarlig kriminalitet. Der bør dog være en uddybning i forhold til vurderingen af forælderens alvorlige misbrug eller alvorlige psykiske lidelse i lovforslaget om ændring af forældreansvarsloven.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger