Månedsnyt fra Børnerådet november 2017

02-11-2017

Børnerådets sekretariat søger analysekonsulent til børneinddragelse
Til arbejdet med børneinddragelse søger Børnerådets sekretariat en akademisk medarbejder, der har erfaring med kvalitative metoder og analyse, og som kan stå for arbejdet med Mini-børnepanelet samt opstart af nye undersøgelser. Ansøgningsfristen er den 20. november kl. 12.00.

Læs hele stillingsopslaget

Børnerådet søger børnepsykolog eller cand.pæd.psych. med erfaring inden for kvalitative metoder
Børnerådets sekretariat søger en psykolog, der har lyst til at arbejde projektorienteret og tværfagligt med børneinddragelse og indsamling af viden om børn og unges perspektiver. Ansøgningsfristen er den 20. november kl. 12.00.

Læs hele stillingsopslaget

Ny kampagne om elevrettigheder
Færre elever i klasserne, større inddragelse af eleverne i undervisningen og en skoledag uden mobning er blandt de otte elevrettigheder, Børnerådet sammen med Børns Vilkår, Danske Skoleelever, Skole og Forældre og Danmarks Lærerforening har formuleret for at sikre den faglige og sociale trivsel i folkeskolen. Organisationerne opfordrer med kampagnen kandidater ved kommunalvalget til at sætte fokus på elevernes rettigheder i skolen.

Se alle otte elevrettigheder i kampagnefilmen

Kronik: En 1-års fødselsdag, som ikke skal fejres!
For et år siden indførte et flertal i Folketinget kontanthjælpsloft og 225-timersreglen. Siden er børnefattigdommen i Danmark steget markant, og Folketinget diskuterer nu yderligere nedskæringer i overførselsindkomsterne. Men netværket bag ”Børnefattigdom – Nej tak” efterspørger i den fælles kronik en diskussion om, hvordan børnefattigdommen nedbringes.

Læs hele kronikken bragt i Berlingske

Håndbog i børneinddragelse
Bogen er til alle, der til daglig arbejder med børn og unge eller med de forhold, der har betydning for børn og unges liv. Håndbog i børneinddragelse giver dig og dine kolleger nogle grundlæggende perspektiver på, hvorfor man overhovedet bør inddrage samt en række konkrete metoder til, hvordan du arbejder kvalificeret med inddragelse.

Læs mere om Håndbog i børneinddragelse og bestil den online