Månedsnyt fra Børnerådet november 2016

03-11-2016

#dajegvar15 – en kampagne om børns rettigheder
Alle børn har rettigheder. Både FN’s Børnekonvention og den danske lovgivning indeholder rettigheder for børn under 18 år, men mange børn og unge kender dem ikke. Det skal der laves om på. Derfor sparker Børneportalen den 28. november en kampagne i gang og opfordrer alle på Instagram til at være med under hashtagget #dajegvar15.

Læs om børn og unges rettigheder på Børneportalens hjemmeside

Hensyn til fællesskabet mangler i regler om magtanvendelse
Magtanvendelser skal altid undgås, hvis det er muligt. Men anbragte unge mener selv, at hensynet til fællesskabet i særlige tilfælde bør veje tungere end hensynet til den enkelte. Derfor bør personalet have mulighed for at gribe ind i situationer, hvor en ung genererer fællesskabet.

Læs Børnerådets høringssvar: Hensyn til fællesskabet mangler i regler om magtanvendelse

Stop vold mod børn – en kampagne om børns ret til et liv uden vold
Fra den 14. - 20. november løber rettighedskampagnen Stop vold mod børn af stablen. Kampagnen, der er et samarbejde mellem Børnerådet, Børns Vilkår, Red Barnet samt Danmarks Radio, sætter fokus på vold i hjemmet. Børnerådet udgiver i forbindelse med kampagnen to BørneIndblik om vold i hjemmet med resultater fra en spørgeskemaundersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel på over 4.000 børn i 7. klasse. Derudover offentliggøres et ekspertgruppehæfte, hvor tre unge, som selv har levet med vold i hjemmet, kommer med anbefalinger til, hvordan vold mod børn kan forebygges. Du kan følge hele kampagnen under hashtagget #stopvoldmodbørn.

Læs eller genlæs pressemeddelelsen om kampagnen Stop vold mod børn.

Temaundersøgelse om børns møde med hospitalsvæsenet
Børnerådet har i oktober været rundt på hospitaler i hele Danmark for at tale med børn og unge, der fx er indlagt, går til kontrol eller er i akutmodtagelsen. Børnene har blandt andet svaret på, om de oplever, at de bliver lyttet til og inddraget, og om de kender deres rettigheder på sundhedsområdet? Formålet med undersøgelsen er at sikre, at børn får den bedst mulige behandling i mødet med sundhedsvæsenet. Temaundersøgelsen bliver offentliggjort i 2017.

Find tidligere temaundersøgelser fra Børnerådet

Børnene betaler regningen for kontanthjælpsloftet
Regeringens kontanthjælpsloft blev den 1. oktober hverdag for 43.500 børn og unge. I forvejen levede 8000 under den tidligere fattigdomsgrænse, og nu rammes yderligere 7000 børn og unge i en sådan grad, at de også ryger under den tidligere fattigdomsgrænse. Konsekvenserne er alvorlige, livslange og økonomisk urentable.

Læs hele debatindlægget fra Børnerådets formand, Per Larsen, i Danske Kommuner