Månedsnyt fra Børnerådet november 2015

06-11-2015

Ny undersøgelse: For mange unge opsøger ikke hjælp, når de har brug for den

Under halvdelen af unge i 8. klasse opsøger hjælp, hvis de har oplevet sociale problemer hos dem selv eller nogen, de kender, viser ny undersøgelse fra Børnerådet. Derudover er der stor forskel på, hvordan piger og drenge vil reagere, hvis de oplever vold, seksuelle overgreb eller misbrugsproblemer. Børnerådets formand Per Larsen er overrasket og bekymret over, at så få unge opsøger hjælp: ”Det er alarmerende tal; under halvdelen af de unge, der har brug for og krav på hjælp på grund af alvorlige problemer derhjemme eller i deres omgangskreds, opsøger den ikke. Det skal vi finde ud af, hvorfor de ikke gør. Og så skal vi blive meget bedre til at tilbyde tydelig og præcis hjælp.”

Hent Børnerådets Børne Indblik: ’ For mange unge opsøger ikke hjælp, når de har brug for den’

 

Bevar indfødsretten til unge født og opvokset i Danmark

Langt størstedelen af udenlandske børn født og opvokset i Danmark er velintegrerede. Derfor er Børnerådet imod, at indfødsretten for børn og unge i Danmark begrænses. Børnerådet mener, at muligheden for indfødsret for unge født og opvokset i Danmark er helt essentiel for styrkelsen af de pågældende børn og unges rettigheder.

Læs Børnerådets høringssvar ’Bevar indfødsretten til unge født og opvokset i Danmark’

 

Barnets bedste bør komme først ved forælders død

Børnerådet mener, at barnets bedste altid bør komme først, når der skal tages stilling til forældremyndighed efter den ene forælders død. Derfor tilslutter Børnerådet sig en lovændring i de særlige situationer, hvor den ene forælder har forårsaget den anden forælders død. Derudover mener Børnerådet, at der altid – og ikke blot i sager af denne art – bør foretages en vurdering fra Statsforvaltningens side, da man ikke pr. automatik kan gå ud fra, at barnets bedste er at blive ved den efterlevende forælder.

Læs Børnerådets høringssvar ’Barnets bedste bør komme først ved forælders død’

 

”Der er så meget, forældre ikke forstår”

Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik har udgivet en forældreguide målrettet forældre til 7-12-årige. Guiden indeholder viden om børnenes liv og inspiration og vejledning til, hvad du som forælder skal have fokus på, når dit barn er online. Blandt andet kan du i guiden finde ti gode råd til, hvordan du kan håndtere børnenes online-liv.

Find guiden ’Der er så meget, forældre ikke forstår’.

 

Børn undfanget ved kunstig befrugtning har ret til information

Ifølge Børnekonventionen må staten ikke lægge unødige hindringer i vejen for barnets muligheder for at få oplysning om sit genetiske ophav. Forskning peger nemlig på, at børn og unge ofte gerne vil vide, hvor de kommer fra, og at det for nogle børn er en stor belastning at måtte undvære denne viden. Derfor er Børnerådet enig med sundhedsministeren i, at det er nødvendigt at opsætte et regelsæt for, hvordan sundhedspersonale skal vejlede og orientere kvinder og par, der gør brug af kunstig befrugtning.

Se mere i Børnerådets høringssvar ’Børn undfanget ved kunstig befrugtning har ret til information’

 

Børnerådet tilslutter sig Nordisk Ministerråds Strategi for børn og unge i Norden

Børnerådet tilslutter sig Ministerrådets nye strategi, som tager udgangspunkt i FNs Børnekonvention. Børnerådet savner dog overvejelser om børn og unges familieliv. Unge familier i Norden har mange fælles forhold med stor betydning for deres børn. Fx er skilsmisse, arbejdsliv, familieliv og stress temaer, hvor de nordiske lande kan finde erfaring og inspiration til løsninger hos hinanden.

Læs Børnerådets høringssvar ’Børnerådet tilslutter sig Nordisk Ministerråds Strategi for børn og unge i Norden’

 

Børnerådet på Facebook

Følg Børnerådets facebookside og få løbende aktuelle nyheder, der holder dig opdateret på Rådets arbejde og væsentlige dagsordener inden for børne- og ungeområdet.

Se mere på Børnerådets facebookside