Månedsnyt fra Børnerådet november 2014

04-11-2014

Stadig få ledige pladser til Børnerådets konference om børneinddragelse

Du kan stadig nå at tilmelde dig Børnerådets konference "Beslutninger i Børnehøjde", som afholdes den 11. november 2014. Hør blandt andre børneminister Manu Sareen, socialborgmester i København Jesper Christensen og professor Hanne Warming, der sammen med en række andre eksperter, praktikere og politikere deler deres viden om, hvordan man arbejder systematisk og hensigtsmæssigt med børneinddragelse ude i kommunerne og forankrer inddragelsen hele vejen rundt i organisationen. Konferencen giver konkrete eksempler på, hvordan børneinddragelse har bidraget til gode løsninger i kommunerne, og der vil være rig mulighed for at diskutere, hvilke udfordringer der er ved inddragelse, og hvordan man imødekommer dem.

Læs mere og tilmeld dig Børnerådets konference "Beslutninger i Børnehøjde".
Vær opmærksom på, at tilmelding er bindende.

Børnerådet søger børn til undersøgelse om børns møde med Statsforvaltningen

Børnerådet søger børn og unge i alderen 8-17 år, der vil medvirke i en anonym interviewundersøgelse, der handler om, hvordan mødet med Statsforvaltningen opleves. Vi vil gerne tale med børn og unge, der har været til en børnesamtale i forbindelse med deres forældres skilsmisse. Omkring 350.000 børn i Danmark har oplevet, at deres forældre er blevet skilt, og ca. hver tredje skilsmissebarn har som 11-årig oplevet så konfliktfyldt en skilsmisse, at sagen er endt i Statsforvaltningen. I denne undersøgelse fokuserer vi derfor på, hvordan det opleves for barnet at blive inddraget i Statsforvaltningens beslutningsproces.

Du kan få mere at vide om undersøgelsen og de praktiske forhold om eventuelt at deltage hos juridisk konsulent i Børnerådet Anna Marie Carstens på amc@brd.dk eller 3378 3308.

Børnehavebørn til børnemøde med Socialministeren

Børnerådet er i fuld gang med et nyt projekt med fokus på inddragelse af de yngste. Gennem fem møder taler Børnerådet med børn i 4-6-års alderen for at få deres perspektiv på, hvordan det er at gå i børnehave. Vi taler blandt andet med børnene om voksenrelationer og nærvær, aktiviteter og lege samt relationer til de andre børn i børnehaven. Projektet rundes af med, at socialminister Manu Sareen holder et børnemøde med de deltagende børn d. 25. november 2014. På børnemødet får socialministeren mulighed for at få et direkte indblik i børnenes syn på det gode børnehaveliv.

Se mere om Børnerådets arbejde med børneinddragelse.

Børn skal ud af isolation i de danske fængsler

Børnerådet og Institut for Menneskerettigheder har sendt et åbent brev til justitsministeren for at få reglerne for isolation af børn i de danske fængsler ændret. Ministeren er nu kaldt i åbent samråd om sagen, og Børnerådet følger udviklingen nøje. Formand for Børnerådet, Per Larsen, siger: ”Vi kan ikke være bekendt at isolere børn ned til 15-årsalderen i op til flere uger. Det strider imod Børnekonventionen og Børnekomitéens klare anbefalinger. Det er jo helt tydeligt, at der er noget, der ikke stemmer, når der gælder én type regelsæt i de sikrede institutioner og en anden type i almindelige fængsler. Det skal selvfølgelig være de samme regler, der gælder, så et barn højest kan isoleres i fire timer, uanset hvor barnet afsoner”.

Læs mere om Børnerådets holdning til isolation af børn på Børnerådets hjemmeside.

Minibørnepanelets tegnekonkurrence er afsluttet

Som led i fejringen af Børnerådets 20-års fødselsdag har vi netop afsluttet en stor tegnekonkurrence for alle børnene i Børnerådets Minibørnepanel.
Vinderen af hovedpræmien er Frida fra Børnehaven Lupinmarken i Viborg. Præmien går til hele børnegruppen i Fridas børnehave og er en workshop med kunstneren Britta Johanson. Derudover bliver Fridas tegning lavet til plakat og postkort.
Vinderne af de fire kategorier ’fødselsdag’, ’venner’, ’en god dag’ og en ’sjov leg’ er Simon fra Børnehuset Møllehuset i Søborg, Marie fra Daginstitutionen Essedalen i Glostrup, Thilde fra Børnehaven på højene i Risskov og Julie fra Børnehaven Dybkærgården i Silkeborg.

Alle de tegninger og malerier, vi har modtaget, vil blive udstillet på Børnerådets konference om børneinddragelse den 11. november 2014.

Læs mere om Børnerådets Minibørnepanel.

”Børneinddragelse er mere end at tale med børn”

I anledning af Børnerådets forestående konference og Børnekonventionens 25-års jubilæum udgiver Børnerådet jubilæumshæftet ”Børneinddragelse er mere end at tale med børn”. Som titlen røber, handler skriftet om børneinddragelse, og det tager særligt udgangspunkt i Børnekonventionens artikel 12 om børns ret til at blive hørt i sager, der vedrører dem.

Børn og unge kan inddrages på mange måder og inden for mange forskellige områder, som fx uddannelse, kultur, dagtilbud, sundhed mv.  Skriftet indeholder artikler om børneinddragelse på flere niveauer, og vi håber, at det kan inspirere aktører, der beskæftiger sig med børn og unge, til inddragelse på forskellig og kreativ vis. Jubilæumshæftet, der udgives med støtte fra Velux Fonden, bliver offentliggjort umiddelbart efter Børnerådets konference.

Læs mere om Børnekonventionen.

Børn er dem, som rammes hårdest af krisen

I oktober rejste Søren Gade Hansen fra Børnerådets sekretariat til Edinburgh for at deltage i årsmøde og generalforsamling i det europæiske netværk af børneombudsmænd, ENOC. Årsmødet satte fokus på konsekvenserne af den økonomiske krise for børn i Europa. Krisen har nemlig øget antallet af børn, der lever i fattigdom i en række europæiske lande. På mødet blev der udtrykt stor bekymring for, hvilken indflydelse fattigdom og økonomiske stramninger har på børns politiske, sociale og økonomiske rettigheder både på kort og på langt sigt. I en fællesudtalelse understregede ENOC’s medlemmer, at børn er dem, som rammes hårdest af krisen.

Læs ENOCs position statement her.

Ny undersøgelse om børn og unge i plejefamilier

I løbet af de sidste par år har antallet af børn og unge, som er anbragt i plejefamilier, været stigende. Børnerådet har talt med nogle af de børn, som er - eller har været - anbragt i familiepleje, for at finde ud af, hvordan børn i familiepleje får de bedst mulige betingelser og forhold - både derhjemme, i skolen og i samarbejdet med kommunen. Undersøgelsen giver et indblik i børn og unges erfaringer med plejefamilier, og den fremlægger børnenes egne anbefalinger til de fagfolk, som arbejder med familieplejeanbringelse.

Læs mere om Socialministeriets eftersyn af plejefamilieområdet.

Mange voksne mangler viden om sikker netadfærd

En stor del af de danske børn og unge er ikke klædt godt nok på til at færdes sikkert på nettet. De har derfor brug for råd og vejledning fra voksne. Men en ny undersøgelse foretaget af YouGov for Børnerådet og Medierådet viser, at de fleste voksne også mangler viden om regler, lovgivning og måder at beskytte sig på, når de er på internettet. Formand for Børnerådet, Per Larsen, mener, at det er et problem, at en stor del af forældrene mangler den nødvendige viden. Han understreger, at vi må hjælpe de voksne, så de kan hjælpe børnene og de unge.

Læs mere om undersøgelsen på Børnerådets hjemmeside.

Gå-hjem-møde om udfordringerne ved børn og unges kendskab til medier

I starten af oktober var medieordførere og en række eksperter på medieområdet inviteret til gå-hjem-møde i Børnerådet for at diskutere, hvordan vi sammen kan styrke børn og unges kendskab til medier. Børnerådets undersøgelse, ’Unge har ikke kontrol over deres online-liv’, viser nemlig, at de unge har brug for råd og vejledning om, hvordan de kan færdes trygt på internettet og beskytte deres privatliv, når de er online. På mødet blev det blandt andet diskuteret, hvordan man kan imødekomme udfordringerne ved at styrke Medierådet for Børn og Unge og gøre det til et stærkt viden- og rådgivningscenter.

Læs mere om undersøgelsens resultater i Børneindblik 7/14 ’Unge har ikke kontrol over deres online-liv’.