Månedsnyt fra Børnerådet marts 2020

02-03-2020

Høringssvar: Alle børn i dagtilbud og skole skal have ret til individuel tilpasning
Børnerådet mener, at alle børn skal beskyttes ens af myndigheder og organisationer – uanset om de befinder sig inden for det offentlige eller private område, eller om de har et handicap eller ej. Det er derfor både uhensigtsmæssigt og stridende mod FN’s Handicapkonvention, at børn med handicap ikke får lige muligheder for inklusion og ligebehandling.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger


Høringssvar: En national handleplan er et stort og vigtigt skridt mod en røgfri generation
Børnerådet hilser en national handleplan mod børn og unges rygning velkommen. Når handleplanen bl.a. skærper reglerne for tobaksreklamer og røgfri skoletid, er det vigtige tiltag, som kan være med til at beskytte børn og unge mod tobakkens skadelige effekter.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger
 
Høringssvar: Når kvinder på krisecentre får psykologbehandling, kommer det deres børn til gode
Børnerådet tilslutter sig forslaget, der indebærer, at kvinder på krisecentre får ret til op til 10 timers psykologbehandling under eller umiddelbart efter opholdet. Hvis kvinderne får psykologstøtte, vil det styrke den omsorg, de kan drage for deres børn.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger
 
Høringssvar: Mindreårige skal altid inddrages, når de deltager i kliniske afprøvninger
Med henvisning til Børnekonventionen mener Børnerådet, at barnet til enhver tid skal inddrages og informeres forud for en klinisk afprøvning. Her skal barnets synspunkter tillægges vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger
 
Høringssvar: Det skal ske med barnets bedste for øje, når det vurderes, om terrordømte skal have forældremyndighed, bopæl og samvær
Børnerådet mener, at det skal vurderes særskilt, om terrordømte skal have forældremyndighed, bopæl og samvær. Rådet understreger, at vurderingen skal ske ud fra, hvad der er til barnets bedste.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger
 
Høringssvar: Undervisningen på interne skoler skal tilpasses den enkelte elevs behov og evner
Elever på interne skoler har ofte et massivt behov for støtte og har ofte ikke kunnet deltage i undervisning på en almindelig skole. Derfor understreger Børnerådet vigtigheden af, at disse børn får de optimale muligheder for støtte til deres særlige behov. Det må indholdet af det enkelte barns undervisningstilbud aldrig modvirke.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger
 
Børnerådets kommentarer til Danmarks rapport om handicap
Børnerådet er kommet med sine bemærkninger til Danmarks afrapportering til FN’s Handicapkomité. Børnerådet understreger bl.a., at børn med handicap skal have ret til rimelig individuel tilpasning, og at staten bør tage hensyn til børn med handicap, som kommer i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger


Fik du læst det på Børneportalen?

7, 13 eller 15 år: Her er dine rettigheder

Interaktiv grafik: Så mange unge er tilfredse med deres krop

Step-by-step-guide: Sådan klager du