Månedsnyt fra Børnerådet marts 2017

09-03-2017

Gode råd til fagfolk om mødet med børn og unge
Børnerådet har samlet en række gode råd til fagfolk, der i det daglige arbejder med børn og unge. De gode råd er formuleret på baggrund af børn og unges oplevelser med fagfolk i det offentlige. Læs om børnenes gode og mindre gode erfaringer med mødet med det offentlige system, og om hvad de ville ønske var blevet gjort på en anden måde. De gode råd kan downloades og printes ud – lige til at hænge op på arbejdspladsen.

Hent Børnerådets pjece: "Gode råd til fagfolk om mødet med børn og unge”
Print de gode råd ud lige til at hænge på væggen

Kronik: Børns rettigheder bliver stadig krænket
Børnekomitéen eksaminerer i år Danmark i, hvordan det står til med at overholde Børnekonventionen, blandt andet på baggrund af anbefalinger fra Børnerådet. Og det er formand Per Larsens klare budskab, at der i Danmarks stadig er en lang række eksempler på, at børns rettigheder bliver overset, tilsidesat eller krænket.

Læs hele kronikken bragt i Politiken

Børnerådet opfordrer til mere arbejde med trivsel frem for flere faglige tests i folkeskolen
Tests kan være et vigtigt redskab til at evaluere og målrette undervisning til den enkelte elevs behov. Men ureflekteret brug af tests kan føre til et ensidigt fokus på resultater og sammenligninger på tværs af skoler. I stedet opfordrer Børnerådet til mere arbejde med trivsel fx med afsæt i den årlige trivselsundersøgelse.

Læs høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

Skærpede krav til permanent ophold kan presse flygtninge
Som led i aftalen om finansloven 2017 blev reglerne om tidsubegrænset ophold ændret. Lovforslaget vil påvirke b.la. børn i udenlandske familier, hvor forældrenes muligheder for tidsubegrænset ophold skærpes. Hyppige ændringer af kravene gør det svært for flygtninge og udlændinge at efterleve det danske samfunds forventninger til dem, og det bekymrer Børnerådet.

Læs høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

Vejledning om blandt andet tilbageholdelse af gravide stofmisbrugere i behandling
Børnerådet henviser til tidligere svar, hvor Børnerådet har lagt vægt på, at hensynet til barnets ret til et sundt liv kommer før den gravide kvindes ret til at bestemme over egen krop, men samtidig anerkender, at det etisk og juridisk er et dilemmafyldt område.

Læs høringssvaret

Afvisning af asylansøgere ved grænsen skal altid vejes op imod barnets bedste
I et lovforslag foreslås det at ændre udlændingeloven, så integrationsministeren får mulighed for i en krisesituation at afvise asylansøgere ved grænsen. Børnerådet anbefaler, at det fremgår tydeligt, hvorvidt uledsagede mindreårige er undtaget, og mener ikke, at politiet bør foretage en konkret vurdering på stedet.

Læs høringssvaret og Børnerådets anbefalinger