Månedsnyt fra Børnerådet marts 2016

07-03-2016

Ny undersøgelse: Hver anden ung kender ikke sine rettigheder

En landsdækkende undersøgelse fra Børnerådet viser, at halvdelen af unge i 14-15-års-alderen har et lavt kendskab til deres egne rettigheder. Derudover oplever unge fra brudte familier sjældnere at blive hørt og inddraget i familiens beslutninger end børn i kernefamilier.

Læs Børnerådets Børneindblik: ’Hver anden ung kender ikke sine rettigheder’

Kender du et barn, der har været i underholdningsbranchen?

Børnerådet leder efter børn mellem 12 og 16 år, der har været med i en serie, en film eller stået på en scene som skuespiller eller balletdanser – og som kunne tænke sig at fortælle om det.
Børnerådet skal lave en ekspertgruppe-undersøgelse om børn i underholdningsbranchen: Hvordan er hverdagen skruet sammen; bliver de formelle regler overholdt; oplever børnene, at der bliver taget særlige hensyn; er der voksne, som varetager deres behov; er miljøet tilstrækkeligt børnevenligt osv.?

Kontakt Børnerådets medarbejder Anna Eistrup på aei@brd.dk, eller ring på 3378 3304 for at høre mere om undersøgelsen og deltagelse.

Få mere information om Børnerådets ekspertgrupper

Børnerådet på besøg i Center Sandholm

Børnerådets formand og to af Børnerådets medarbejdere var til møde med Udlændingestyrelsen fredag d. 4. marts om uledsagede flygtninge. Mødet var en opfølgning på Børnerådets undersøgelse, 'Man har brug for både hjælp og held', hvor en gruppe unge uledsagede fortæller om mødet med det danske asylsystem og integrationen i Danmark. De unge anbefalede blandt andet, at mødet med asylmyndighederne skulle have et mere tillidsfuldt udgangspunkt, end det de havde oplevet.

Se billeder fra besøget og find link til Børnerådets undersøgelse om uledsagede flygtninge på Facebook

Børns rettigheder skal i centrum ved magtanvendelser

Fokus på anbragte børns rettigheder er afgørende, når det handler om magtanvendelser. Derfor er Børnerådet tilfredse med at se en så tydelig markering af dette i lovforslaget om voksenansvar over for anbragte børn og unge. Børnerådet har dog også en række kritikpunkter til forslaget. Blandt andet, at lovforslaget åbner mulighed for fastholdelse uden krav om indberetning og registrering, og at der mangler præciseringer i forhold til at forsøge helt at undgå magtanvendelser.

Læs Børnerådets høringssvar: Børns rettigheder skal i centrum ved magtanvendelser

Børnerådet roser ny lov om videoafhøring af børn, der har været udsat for seksuelle overgreb

Folketinget vedtog den 12. februar en lovændring på baggrund af Børnerådets og Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgrebs undersøgelse fra 2015. Undersøgelsen viste, at det er stærkt belastende for børnene at skulle vidne i sager om seksuelle overgreb og håndtere urimeligt lange ventetider før sagerne er afsluttet.

Fra 1. april vil børn op til 15 år derfor kunne få deres afhøring videofilmet. Videooptagelsen vil indgå som barnets vidneforklaring i retssalen – og på den måde undgår børnene at skulle møde op i retssalen.

Hent Børnerådets undersøgelse ’Retten er ikke et sted for børn’

Al røgtobak skal have samme sundhedsadvarsler

Børnerådet mener, at lovforslaget om regulering af tobaksvarer indeholder mange positive elementer, der beskytter børn og unge. Men det er ikke tilfredsstillende, at forslaget åbner mulighed for, at visse typer røgtobak er undtaget nogle sundhedsadvarsler.

Læs Børnerådets høringssvar: Al røgtobak skal have samme sundhedsadvarsler

Børnerådet på Folkemødet

Børnerådets formand Per Larsen er igen i år til Folkemøde på Bornholm. Per Larsen deltager i en række debatter, Børnerådet selv arrangerer, men er naturligvis interesseret i at diskutere børn og unges forhold og rettigheder på en lang række områder. Per Larsen er særlig optaget af inddragelse af børn og unge i alt lige fra sagsbehandling til politikudvikling.

I 2015 har Børnerådet blandt andet haft fokus på frihedsberøvede unge, børn og medier, risikoadfærd og selvskade, markedsføring rettet mod børn og unge, unges fritidsliv, magtanvendelse, familieliv og skilsmisse, fattigdom og afsavn, børn i sundhedsvæsenet, alkohol og stoffer, børn som pårørende – og meget mere.

Kontakt Børnerådets folkemødeansvarlig Katrine Munch Bechgaard på kmb@brd.dk eller på 3378 3307, hvis du vil debattere med Børnerådet på Folkemødet.