Månedsnyt fra Børnerådet maj 2019

06-05-2019

Ny undersøgelse: Det gode fritidsliv for unge i 9. klasse er venner, tid og frihed
De fleste unge i 9. klasse har et godt fritidsliv. Men mere end hver tiende har et dårligt fritidsliv og savner venner, tid og frihed til at gøre, hvad de har lyst til. Det viser en ny undersøgelse fra Børnerådet, som kortlægger de unges fritid og liv uden for skolen.

Læs Børnerådets Børneindblik: Det gode fritidsliv er venner, tid og frihed

Stillingsopslag: Børnerådet søger en AC'er til krydsfeltet mellem jura og politik
Vi søger en medarbejder med et juridisk fundament og udpræget talent for politik og strategi, som skal være med til at sikre, at børnenes stemme bliver hørt i den offentlige debat og samtidig være med til at sætte dagsordenen, når det handler om børns rettigheder og trivsel i alle livets aspekter.

Læs hele stillingsopslaget

Stillingsopslag: Kommunikationskonsulent til Børnerådets Børneportal
Vi søger en kommunikationskonsulent med stærke formidlingskompetencer og digital slagkraft. Som ansvarlig for Børnerådets Børneportal skal du være med til at formidle og udbrede kendskabet til børns rettigheder blandt børn og unge. Børneportalen giver klar besked om rettigheder, klagemuligheder og rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 10-15 år.

Læs hele stillingsopslaget

Ny kampagne fra Det Centrale Handicapråd: Min ven med handicap
I Det Centrale Handicapråds nye kampagne fortæller tre børn om deres venskaber med børn, der har et handicap. Kampagnen henvender sig både til børn, forældre og undervisere, og den består af korte film, oplæg til forældre samt undervisningsmateriale, som skal være med til at bekæmpe fordomme om handicap blandt børn.

Se filmene og besøg Det Centrale Handicapråds kampagnesite på: www.minvenmedhandicap.dk