Månedsnyt fra Børnerådet maj 2018

08-05-2018

Debatindlæg: Omskæring: Lad drengene bestemme selv
”Barnets bedste skal altid komme i første række, uanset om det kan indskrænke voksnes behov for at udøve deres religiøse eller traditionsbundne ritualer.” Børnerådet, Børns Vilkår og Red Barnet opfordrer politikerne til at sikre drengenes ret til selv at bestemme, om de vil omskæres.

Læs hele debatindlægget bragt i Jyllands-Posten den 4. maj 2018

Børnerådets Minibørnepanel er de yngste børns talerør
Gennem Minibørnepanelet giver de yngste børn deres perspektiv på børnelivet i Danmark. Børnerådet er netop i gang med at etablere et nyt Minibørnepanel med børnehavebørn fra hele landet. Undersøgelserne i Minibørnepanelet bliver formidlet løbende.

Læs mere om Børnerådets Minibørnepanel

Høringssvar: Der bør tages særlige hensyn til mindreårige asylansøgere i behandling af klager over afslag på asyl
I klagesager vedrørende afslag på asyl for umodne, mindreårige ansøgere, er det vigtigt, at der tages særlig højde for den sårbare og stressende situation, barnet befinder sig i. Derfor anbefaler Børnerådet bl.a., at de voksne, der er involveret i sagen, har særlige kompetencer og uddannelse i at arbejde med traumatiserede børn, og at barnet selv får mulighed for at vælge den person, som skal ledsage barnet til behandlingen af sagen.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

Gode råd til dig, der arbejder med børn og unge
I pjecen ’Gode råd til fagfolk om mødet med børn og unge’ har Børnerådet samlet en række gode råd til dig, der i det daglige arbejder med børn og unge. De gode råd tager udgangspunkt i udmeldinger fra børn og unge, der på et tidspunkt i deres liv har været i kontakt med det offentlige system.

Læs eller download pjecen ’Gode råd til fagfolk om mødet med børn og unge’