Månedsnyt fra Børnerådet maj 2017

03-05-2017

Årsberetning – visioner og anbefalinger 2016/2017
I Børnerådets årsberetning for 2016/2017 kan du læse om rådets arbejde det forgangne år. Du kan b.la. læse om de mange undersøgelser, som Børnerådet har gennemført, og om børns eget perspektiv på emner som familieliv, afsavn og fattigdom, selvskade og spiseforstyrrelser og kendskab til egne rettigheder. På baggrund af børnenes erfaringer og holdninger giver Børnerådet anbefalinger til, hvordan politikere og andre voksne kan arbejde for børns rettigheder og trivsel.

Læs Børnerådets ’Årsberetning - visioner og anbefalinger 2016/2017’

Temaundersøgelse om børns møde med hospitalsvæsenet
Hvert år er mange danske børn og unge i kontakt med den somatiske del af sundhedsvæsenet. For langt de fleste er turen til læge eller på sygehuset en engangsforestilling. Men for en lille gruppe af børn og unge, der lider af en langvarig eller kronisk sygdom, er kontakten med sundhedsvæsenet en tilbagevendende begivenhed.
Den kommende temaundersøgelse stiller skarpt på børn og unges oplevelse af hospitalsverdenen og på, hvordan det opleves at være kronisk eller alvorligt syg. Børnerådet har interviewet 53 børn og unge, der har været i behandling på et hospital enten kortvarigt eller i forbindelse med en langvarig eller kronisk sygdom. Derudover har Børnerådet spurgt 3.700 børn i 7. klasse om deres erfaringer med mødet med hospitalssystemet. Temaundersøgelsen udkommer i starten af juni 2017.

Find mere om Børnerådets aktuelle projekter

Debatindlæg: Bandepakke stiller krav om mere handling
Et flertal i Folketinget er netop blevet enig om en bandepakke, der skal komme de kriminelle bander til livs. Men Børnerådets formand Per Larsen savner fokus på, hvordan vi får unge mennesker, der er på vej ind i en negativ spiral, ud af den igen. Det kræver en indsats fra alle omkring den unge - både familien, myndigheder og fagfolk. Debatindlægget er skrevet sammen med formand for Dansk Socialrådgiverforening Majbrit Berlau.

Læs hele debatindlægget bragt i Berlingske

Sådan kan du tale med børn om angrebet i Sverige
I starten af april var medierne præget af de voldsomme nyheder om et angreb i Sverige. Selvom nyheder var målrettet voksne, kan de fleste børn ikke undgå at høre brudstykker og opfatte, at der er noget galt. Det er derfor vigtigt at huske at tale med børnene, når der sker lignende situationer.
Børnerådet har lavet en række gode råd til, hvordan man som voksen kan gribe samtalen an.

Læs de gode råd fra Børnerådet

Flere registrerede magtanvendelser i folkeskolen
Det bliver oftere registreret, at en lærer tager fat i eller fastholder elever i folkeskolen. Men stigningen i antallet af registrerede magtanvendelser handler ikke nødvendigvis om, at der bruges mere magt i folkeskolen. Det siger næstformand i Børnerådet Lone Beyer: "En stigning vil altid være et problem og vække bekymring. Men det er selvfølgelig godt, hvis det alene skyldes, at man er begyndt at registrere mere og har fået større opmærksomhed omkring magtanvendelser."

Læs hele artiklen fra dr.dk