Månedsnyt fra Børnerådet maj 2016

03-05-2016

Flygtningebørn skal være omfattet af folkeskoleloven
Børnerådet kritiserer et nyt lovforslag, som giver kommunerne ret til at oprette særlige undervisningstilbud til udenlandske børn – herunder flygtningebørn – uden for folkeskolelovens rammer. Børnerådets formand Per Larsen siger: ”Ifølge Børnekonventionen, som Danmark er forpligtet til at leve op til, skal vi sikre det enkelte barns ret til uddannelse og psykisk og fysisk udvikling bedst muligt – uden nogen form for forskelsbehandling. Hvis det her lovforslag bliver vedtaget, mener jeg ikke, vi løfter det ansvar."

Læs Børnerådets høringssvar: Flygtningebørn skal være omfattet af folkeskoleloven

Ny kampagne imod vold mod børn
Selvom revselsesretten blev afskaffet i 1997, bliver mange børn i Danmark stadig udsat for vold i hverdagen. Børnerådet, Red Barnet, Børns Vilkår og DR er derfor gået sammen om en kampagne, der skal sætte fokus på børns ret til et liv uden vold. Kampagnen er finansieret af Tryg Fonden og lanceres op til børnerettighedsdagen den 20. november 2016.

Læs mere om kampagnen

Børnerådet gentager: Tvang i psykiatrien bør ikke finde sted
Børnerådet har i tidligere høringssvar kritiseret, at tvangsfiksering af børn og unge overhovedet finder sted, og at længden af en tvangsfiksering ikke er beskrevet i nogen vejledninger. Det er den desværre heller ikke i den reviderede udgave. Børnerådet må derfor endnu engang slå fast: Tvangsfiksering af børn bør ikke finde sted, og perioden for fikseringen må under ingen omstændigheder være længere end ganske få timer. Derudover bør vurderingen af behovet for tvangsfiksering blive foretaget af en psykiater med særlig indsigt i børns forhold.

Læs Børnerådets høringssvar: Børnerådet gentager: Tvang i psykiatrien bør ikke finde sted

Børnerådet fejrer ny lov
Den 1. april trådte en ny lov i kraft. Den betyder, at børn op til 15 år, der har været udsat for et seksuelt overgreb, kan afgive forklaring på video i stedet for at skulle møde op i retten. Det fejrede Børnerådet sammen med Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb og en række unge kvinder, der har vidnet i retten om seksuelle overgreb som børn, og som har hjulpet med at få politikernes øjne op for, at børn ikke skal udsættes for opslidende retssager, når de har været udsat for overgreb.

Se billeder fra fejringen på Børnerådets facebookside

Besøg i Roskilde Kommune om uledsagede flygtninge
I april besøgte Børnerådet Roskilde Kommune for at høre om deres erfaringer med modtagelse af børn og unge, som er flygtet alene. Kommunen har en klar procedure, som går i gang, når barnet ankommer til kommunen. Målet er, at uledsagede flygtningebørn får en hverdag med familieliv, skole og fritidsaktiviteter – ligesom alle andre børn. Besøget er del af en besøgsrække, som afsluttes den 10. maj med et besøg i Center Anneberg, som er et opholdscenter drevet af Røde Kors for børn og unge, der er flygtet alene.

Se mere på Børnerådets facebookside

Børnerådet på Facebook
Følg Børnerådets facebookside og få løbende aktuelle nyheder, der holder dig opdateret på rådets arbejde og væsentlige dagsordener inden for børne- og ungeområdet.

Se mere på Børnerådets facebookside