Månedsnyt fra Børnerådet maj 2014

05-05-2014

Børnerådet fylder 20 år

Børnerådet har 20-års fødselsdag i juni 2014. I vores ’Årsberetning og visioner 2013-2014’ kaster vi et blik tilbage på nogle af alle de opgaver, vi har haft fingrene i siden 1994. Samtidig ser vi på, hvad der skal til, for at Børnerådet også fremover kan være med til at forbedre forholdene for børn og unge i Danmark.

Læs ’Årsberetning og visioner 2013-2014’ (pdf).

Jubilæumskonference om inddragelse af børn og unge

I anledning af Børnerådets 20-års jubilæum holder vi en stor konference den 11. november 2014. Konferencen sætter fokus på, hvilke fordele og udfordringer der er i arbejdet med at inddrage børn og unge i politikudvikling, beslutningsprocesser og praksis på en lang række områder. Vi inviterer både kommunale politikere og forvaltningschefer fra hele landet og organisationer med interesse for at skabe bæredygtige beslutninger på børne- og ungeområdet.

Få flere oplysninger om konferencen på Børnerådets hjemmeside d. 1. juni, hvor vi også åbner for tilmelding.

Nyt projekt om børn og unges perspektiver på en god fremtid i Vollsmose

Børnerådet har været i Vollsmose for at tale med børn og unge om deres oplevelser og erfaringer med at bo i et socialt udsat boligområde. Vi har bl.a. holdt flere workshops, og vi har interviewet børn og unge om emner som skole, venner, familie og fritid. Formålet med undersøgelsen er at få børnene og de unges perspektiver på, hvad der karakteriserer en god fremtid i udsatte boligområder. Undersøgelsen er en del af projektet ’Børn som eksperter’, som er finansieret af Velux Fonden.

Læs mere om projektet ’En god fremtid i Vollsmose’.

Mød Børnerådet til folkemøde på Bornholm

D. 14. juni inviterer Børnerådet til debat til folkemødet på Bornholm. Sammen med politikere, organisationer og fagfolk stiller vi skarpt på forholdene for børn og unge i det psykiatriske system. Debatten tager afsæt i en ny undersøgelse fra Børnerådet, der viser, at der skal strammes op på en række områder: Børnene savner information om deres rettigheder, de vil have mindre tvang, og de vil have, at kommuner og regioner har bedre styr på overgangene mellem systemerne.

Du kan læse undersøgelsens resultater i rapporten ’Det er bare almindelige mennesker, der har en sårbarhed’ (pdf).

Hør mere om Børnerådets program til folkemødet hos presse- og kommunikationskonsulent Bodil Liv Holm, 3378 3304, blh@brd.dk.

Nyt projekt om børns møde med Statsforvaltningen

I Børnerådet laver vi i øjeblikket en temaundersøgelse blandt børn og unge, der har været i kontakt med Statsforvaltningen i forbindelse med deres forældres skilsmisse. Undersøgelsen sætter fokus på, hvordan børnene oplever mødet med Statsforvaltningen. Formålet med undersøgelsen er at komme med nogle klare anbefalinger fra børnene til, hvordan Statsforvaltningen kan tænke børneperspektivet ind i hele processen omkring sagsbehandlingen. Projektet er en del af ’Børn som eksperter’, som er finansieret af Velux Fonden.

Læs mere om projektet ’Børns møde med Statsforvaltningen’.

Ny undersøgelse i Børne- og Ungepanelet om sociale medier

I maj er det igen tid til at lave en ny undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel, som denne gang kommer til at handle om børn og unges oplevelser af og holdninger til medier. I undersøgelsen vil vi blandt andet fokusere på emner som digital mobning og rettigheder, og hvordan de unge oplever, at medierne påvirker dem og deres hverdag i forhold til stress og søvn.

Læs mere om resultaterne fra vores tidligere undersøgelser fra Børne- og Ungepanelet i Børneindblik.

Kommende høringssvar

I maj måned svarer Børnerådet blandt andet på høringer om:

  • udlændingeloven: Skal man genoptage sager om familiesammenføring med børn?
  • vejledning om børn, unge og markedsføring

Du kan tilmelde dig Børnerådets høringssvar på Børnerådets hjemmeside.