Nyheder fra Børnerådet juni 2021

30-06-2021

Ny undersøgelse fra Børnerådet: Hør godt efter! Børneinddragelse i kommunerne

Børn har ret til at blive hørt og inddraget i rammerne for deres liv og hverdag, men der er store forskelle på, hvor meget og hvordan kommunerne inddrager børn i beslutninger og praksis. Børnerådet har i samarbejde med Oxford Research samlet kommunernes erfaringer med børneinddragelse og indhentet gode eksempler, som kan inspirere til konkrete indsatser for mere systematisk og målrettet inddragelse af børn. Undersøgelsen består af en kortlægning og et casekatalog, som samlet giver et grundigt overblik over forskellige inddragelsesformer samt inspiration og anbefalinger til vellykket børneinddragelse i kommunerne.

Læs mere om undersøgelsen her

Læs del 1 af rapporten her

Læs del 2 af rapporten her

”Børneinddragelse handler ikke bare om at spørge børn om, hvad de synes, men at spørge på den rigtige måde og rent faktisk høre godt efter, hvad de svarer – og bruge deres svar aktivt. Kommunerne bliver nødt til at erkende, at det er en faglighed, der skal dyrkes og en ledelsesopgave, der skal prioriteres. Men bliver det gjort rigtigt, er det en guldgrube af indsigt og nytænkning, som skaber stor værdi.”

Agi Csonka, formand for Børnerådet, om Børnerådets nye undersøgelse Hør godt efter!


Formanden mener: Anbragte børn skal sikres en god skolegang

Som virkeligheden ser ud nu, lykkes vi ikke med at give anbragte børn en god skolegang. Over halvdelen af anbragte børn gennemfører ikke folkeskolens afgangsprøve, og alt for få får en ungdomsuddannelse. Vi ved, at en god skolegang i sig selv er en afgørende beskyttelsesfaktor. Det er veldokumenteret, at de udsatte børn, der fagligt og socialt har haft en god skolegang, klarer sig bedre som voksne på alle parametre, end de udsatte børn, der har dårlige skoleoplevelser.

Der er mange ting, vi kan gøre bedre og ændre på for at give anbragte børn en bedre skolegang. Vi skal for eksempel sørge for gode læringsmiljøer både i skolen og i hjemmet, uanset hvor barnet er anbragt. Og der skal være et langt bedre samarbejde mellem socialrådgivere og skole, så barnets hele liv – og herunder en ubrudt og god skolegang – bliver omdrejningspunktet for de faglige indsatser. Der er brug for, at undervisningen i højere grad tilrettelægges, så alle børn, uanset udfordringer, får gode faglige og sociale oplevelser i skolen.

Anbragte børn er en sammensat gruppe, der har mange forskellige behov. For nogle er skolen et særligt helle, hvor de har brug for, at lærerne (fortsat) har høje forventninger til dem. Andre har behov for særlig støtte i og uden for skolen i en periode. Det er vigtigt at have et fokus på, hvad hvert enkelt barn har behov for, og det nemmeste er faktisk at spørge dem selv. Og det gør vi. I efteråret vil vi i Børnerådet sætte fokus på, hvad der skal til for at sikre anbragte børn en god skolegang ved at bringe børn og unges egne stemmer ind i debatten i samarbejde med De Anbragtes Vilkår.

Agi Csonka
Formand for Børnerådet


Seneste høringssvar fra Børnerådet

Høringssvar: Børnerådet efterlyser mere åbenhed og dialog, når børns digitale rettigheder ændres

Børns rettigheder skal være i fokus, når der sker ændringer på det digitale område, som har betydning for børns liv og hverdag. Derfor er det helt afgørende, at både eksperter på det digitale område og børnene selv bliver inddraget, når der sker ændringer i børns digitale rettigheder, som det er tilfældet med overgangen fra NemID til MitID, hvor børn ned til 13 år kan få tildelt det sikre log-in.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger


Høringssvar: Mindreårige har ret til at blive inddraget, inden de deltager i kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr m.v.

Når børn og unge deltager i kliniske forsøg, hvor der skal afprøves nyt medicinsk udstyr, er det vigtigt, at børnene bliver inddraget, og at personalet er kvalificeret til at tale med børn. Børnerådet anbefaler, at man fjerner den faste nedre aldersgrænse for, hvornår børn skal inddrages.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger


Høringssvar: Indfør mulighed for mediering tidligt i forløbet, hvor det gavner mest

Børnerådet mener, at der snarest muligt skal indføres en ny mulighed for mediering i sager, der omhandler skolers håndtering af mobning, når den nuværende ordning afskaffes. Den nye løsning bør tilbyde mulighed for mediering tidligt i sagsforløbet, da det er her, det gavner mest.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger