Månedsnyt fra Børnerådet juni 2018

06-06-2018

Børneindblik: Hver femte elev i 8. klasse føler sig presset ofte eller hele tiden
Allerede i 8. klasse oplever mange unge et massivt pres fra skolen og samfundet, og de bekymrer sig i alarmerende grad om fremtiden. Analysen af Børnerådets nye undersøgelse viser, at 21 pct. af de unge føler sig pressede ofte eller hele tiden. De unge er pressede af bekymringer om, hvorvidt de er i stand til at præstere og leve op til de krav, de møder i uddannelsessystemet.

Læs hele Børnerådets Børneindblik 1/18: Pres på ungdomslivet

Børneindblik: De pressede unge trives dårligere end andre unge
Børnerådets nye undersøgelse dokumenterer, at der er en klar sammenhæng mellem det præstationspres, de unge udsættes for, og den mentale mistrivsel, som rammer flere og flere. Hver tredje af de unge, der føler sig pressede ofte eller hele tiden, har samtidig mange symptomer på mistrivsel. Det samme gælder for 5 pct. af de unge, der aldrig føler sig pressede.

Læs hele Børnerådets Børneindblik 2/18: "Jeg ville ønske, at jeg var mere glad" - De pressede unge trives dårligere end andre unge

Børnerådet på Folkemødet 2018
Børnerådet arrangerer debatter om forebyggelse af ungdomskriminalitet og om den seneste undersøgelse om pres på ungdomslivet. Børnerådets formand, Per Larsen, deltager derudover i en række andre debatter på årets Folkemøde på Bornholm.

Læs mere om Børnerådets debatter på Folkemødet