Månedsnyt fra Børnerådet juni 2016

07-06-2016

Børnerådets årsberetning og visioner 2015-2016
I maj udkom Børnerådets årsberetning og visioner – denne gang i et nyt og levende online-format med små film, hvor rådsmedlemmer og medarbejdere fortæller om rådets arbejde. Hør, hvad de enkelte rådsmedlemmer er særligt optaget af på børne- og ungeområdet, og få et unikt indblik i blandt andet undersøgelsen om frihedsberøvede unge, uledsagede mindreårige flygtninge og børns møde med Statsforvaltningen.

Se Børnerådets årsberetning og visioner 2015-2016

Ny undersøgelse: ”Mere end hver femte i 9. klasse har skadet sig selv”
Selvskade er et udbredt problem blandt unge. Det viser Børnerådets nye undersøgelse blandt 1.400 elever i 9. klasse. Børnerådets formand Per Larsen er chokeret over antallet af selvskadende unge og opfordrer til, at sundhedssystemet bliver langt bedre til at tage sig af de unge, der skader sig selv.

Læs BørneIndblikket ”Mere end hver femte i 9. klasse har skadet sig selv”

Uhørt kort høringsfrist på lovforslag på udlændinge- og integrationsområdet
På baggrund af en uhørt kort høringsfrist på lovforslaget om blandt andet ophævelse af to-års-fristen i sager om familiesammenføring med børn, har Børnerådet opfordret Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til at respektere høringer som en del af den demokratiske proces. En høringsfrist på blot to dage giver ikke rådet mulighed for at leve op til sit mandat om at rådgive regering og Folketing.

Læs Børnerådets høringssvar om høringsfrist

Børnerådet på Folkemøde på Bornholm
Igen i år skal Børnerådet diskutere børn og unges rettigheder og forhold på Folkemødet d. 16 til d. 18. juni. Børnerådet sætter blandt andet fokus på børn i underholdningsbranchen sammen med DR Ultra, på ungdomskriminalitet sammen med Danske Regioner og på unge, der gør skade på sig selv. Få det fulde overblik over Børnerådets debatter i næste uge, hvor der udsendes et nyhedsbrev kun om Folkemødet.

Se det samlede program på Folkemødets hjemmeside

Ny undersøgelse: ”Hele Danmark sidder og ser med”
Børn og unge bliver ofte brugt som cases i medierne, men medierne er langt fra altid deres ansvar bevidst. Det viser en ny undersøgelse fra Børnerådet, som bygger på erfaringer fra unge, der har fortalt deres personlige historie i medierne.

Læs de unges gode råd til journalister og producenter i ”Hele Danmark sidder og ser med”

Nordiske børneombud: Flygtningebørns rettigheder skal sikres langt bedre
Det er afgørende, at flygtningebørn bliver behandlet med udgangspunkt i de rettigheder, de har ifølge Børnekonventionen og Den Europæiske Menneskeretskonvention. Dette budskab kommer fra de nordiske børneombud, der i fællesskab opfordrer deres regeringer til at gøre alt for at sikre flygtningebørns rettigheder.

Læs de nordiske børneombuds opfordring til de nordiske regeringer

Forslag om at hæve elevtal og antal klassetrin i modtagelsesklasser bekymrer
Ifølge Børnekonventionen har alle børn ret til uddannelse af god kvalitet, og ingen børn må udsættes for forskelsbehandling. På baggrund af de rettigheder bør alle børn i Danmark modtage undervisning af samme høje kvalitet inden for folkeskoleloven. Derfor kan Børnerådet ikke tilslutte sig lovforslaget.

Læs Børnerådets høringssvar om modtagelsesklasser

Ny undersøgelse: ”7 ud af 10 unge savner den forælder, de ikke bor hos”
En undersøgelse fra Børnerådet viser, at rigtig mange unge, der ikke bor hos begge forældre, savner den forælder og de søskende, de ikke bor sammen med. De unge, som er utilfredse med kontakten, er oftere ensomme, kede af det og irritable.

Læs Børnerådets BørneIndblik ”7 ud af 10 unge savner den forælder, de ikke bor hos”