Nyheder fra Børnerådet juli 2020

03-07-2020

Agi Csonka bliver ny formand for Børnerådet

"Jeg ser frem til, sammen med de andre medlemmer, at rådgive regeringen og understøtte en bred debat baseret på solid viden - og med børnenes egne stemmer helt i front. At få børn og unges egne erfaringer bragt konstruktivt i spil i udviklingen af gode børneliv for alle, er for mig at se rådets fornemste opgave,” fortæller den nyudpegede formand.

Læs hele pressemeddelelsen

 

Mette Frederiksen har over for den danske nation erklæret sig som børnenes statsminister, og det skorter ikke på ambitioner i regeringens målsætning om, at Danmark »skal være verdens bedste land at være barn i«. Børn af indsatte er dog en overset gruppe, der i høj grad har brug for statsministerens og vores andres opmærksomhed.

- TinaMaria Larsen, medlem af Børnerådet

 

Børnerådet i fælles opråb med DGI, DIF og DUF: Hjælp de udsatte børn tilbage i fritidsaktiviteterne efter Corona
 
"Alle børn har ret til et godt fritidsliv. Til at lege, dyrke fritidsinteresser og til frit at deltage i det kulturelle og kunstneriske liv. Børnekonventionen sikrer denne rettighed, men den har været udfordret af coronakrisen, og det kommer til at have store konsekvenser for den mentale og fysiske trivsel hos mange børn og unge", skriver repræsentanter fra Børnerådet, DGI, DIF og DUF i et debatindlæg bragt i Information.

 Læs hele debatindlægget

 

Høringssvar: En koordinerende fagperson kan bane vejen for et godt voksenliv for udsatte børn

Udsatte børn og unge oplever ofte udfordringer i forbindelse med overgangen til voksenlivet. Udfordringer, der kan afhjælpes med den rette støtte. Børnerådet mener derfor, at der skal være pligt til at udpege en koordinator, som kan hjælpe den unge i overgangen fra barn til voksen.

 Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

 

Debatindlæg: 'Verdens bedste land' bør også gælde for børn af fængslede

"Børn skal altid have mulighed for at have kontakt til deres mor og far, også selv om deres forælder er fængslet. Børn har brug for al mulig ekstra omsorg og støtte, når de er i en så vanskelig situation, som det er, når deres forældre fængsles. For at fremme børn af indsattes trivsel skal de derfor tilbydes bedre rammer for at holde kontakt og besøge deres fængslede forælder". Det skriver TinaMaria Larsen fra Børnerådet sammen en kriminolog og medlemmer af SAVN - Børn og pårørende til indsatte i et debatindlæg bragt i Politiken.

Læs hele debatindlægget

 

Debatindlæg: Forældre skal involvere sig i børns digitale liv

"I FN's Børnekonventionen omtales det, at børn og unge som følge af deres fysiske og psykiske umodenhed har et særligt behov for omsorg og beskyttelse. Det betyder, at samfundet må sætte nogle rammer, som bidrager til, at barnelivet er trygt, sundt og udviklende", skriver medlemmer af Børnerådet i et debatindlæg bragt i Altinget: Børn.

Læs hele debatindlægget

 

Fik du læst det på Børneportalen?

Klik på grafikken: Sådan har andre haft det under Corona

Nervøs eller presset: Er du klar til eksamen?

Vidste du: Børn og unge kan også blive ramt af stress

 

Børnerådet holder sommerferie
Hele juli holder Børnerådets sekretariat sommerferielukket. Vi er tilbage igen den 3. august. Vi ønsker alle børn og voksne en god sommer.