Månedsnyt fra Børnerådet juli 2018

02-07-2018

Ny sekretariatschef i Børnerådet
Den 1. juni 2018 tiltrådte Lisbeth Sjørup stillingen som sekretariatschef i Børnerådet. Hun har tidligere været sekretariatsleder i Horsens Kommune og har stor erfaring med det socialfaglige område fra bl.a. Servicestyrelsen og Vejle Kommune. I sommeren 2017 blev Lisbeth Sjørup ansat som souschef i Børnerådets nye sekretariat i Billund og har siden september haft det faglige og personalemæssige ansvar som konstitueret sekretariatschef.

Høringssvar: Børnerådet hilser ændringer i lovgivning om plejefamilier velkomne med visse kommentarer
Det er positivt, at alle plejefamilier efter ændringerne omfattes af Socialtilsynets godkendelse og tilsyn. Børnerådet understreger samtidig vigtigheden af, at det sikres, at den enkelte sagsbehandler kan navigere mellem de fire nye plejefamilietyper med henblik på at opnå det bedste match mellem barn og familie. Derudover bør et omfattende grundkursus, sikret videreuddannelse og tilstrækkelig supervision og sparring være obligatorisk for alle plejefamilier.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

Høringssvar: Børnerådet tilslutter sig, at der også skal indhentes børneattest på frivillige i dagtilbud
Børnerådet kan tilslutte sig, at det præciseres, at der skal indhentes børneattest på personer - herunder frivillige i dagtilbuddet, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

Børnerådet holder sommerferie
Hele juli holder Børnerådets sekretariat sommerferielukket. Vi er tilbage igen onsdag den 1. august. Vi ønsker alle børn og voksne en god sommerferie.