Månedsnyt fra Børnerådet juli 2016

08-07-2016

Flygtningebørn har ret til familiesammenføring
Folketinget vedtog den 3. juni en lovændring, der betyder, at udenlandske børns ’integrationspotentiale’ bliver afgørende for deres ret til familiesammenføring. Børnerådet er kritisk overfor, at børns mulighed for vellykket integration nu skal vurderes allerede fra otteårsalderen og mener, at flygtningebørn skal undtages fra vurderingen. Lovforslaget havde en uhørt kort høringsfrist på to dage. Og loven er derfor vedtaget, inden organisationer og andre har haft reel mulighed for at afgive deres høringssvar. Børnerådet mener, den korte høringsfrist er uacceptabel og undergraver den demokratiske proces.

Læs Børnerådets høringssvar: Flygtningebørn har ret til familiesammenføring

Vi ved for lidt til at korrigere børns køn
Hvert år vælger sundhedsvæsenet køn for spædbørn, der fødes uden et entydigt køn. Men vi ved ikke nok om konsekvenserne af at udføre – eller ikke at udføre – disse indgreb. Det mener Børnerådet, der efterspørger mere viden.

Læs hele debatindlægget om kønskorrigerende indgreb i Politiken

Tak til alle for et godt Folkemøde
Børnerådet var initiativtager til og gæst ved en lang række vigtige og inspirerende debatter på dette års Folkemøde. Børnerådets formand Per Larsen har blandt andet debatteret tidlig indsats ift. udsatte børn, talt flygtningebørns sag i skoleregi og krævet tydeligere regler og bedre arbejdsforhold for børn, der arbejder i underholdningsbranchen.

Se mere på Børnerådets facebookside

God sommer
I de kommende uger går Børnerådets sekretariat på lidt lavere sommerblus. Det betyder, at telefonen vil være åben fra klokken 10-14 i ugerne 27, 28, 29 og 32. I uge 30 og 31 holder Børnerådets sekretariat sommerferielukket.

Vi ønsker alle børn og voksne en god sommerferie.