Månedsnyt fra Børnerådet juli 2014

02-07-2014

Børnerådets anbefalinger om børn og unge i psykiatrien er blevet til politik

Satspuljepartierne har i juni indgået en ny psykiatriaftale, der trækker tydelige tråde til Børnerådets undersøgelse om børn og unge i psykiatrien. Aftalen afspejler de anbefalinger, Børnerådet har givet videre fra børnene og de unge, der har erfaringer med indlæggelser i det psykiatriske system. Det betyder, at man nu sætter midler af til at undersøge børnenes retstilling, når de bliver udsat for tvang i psykiatrien, man vil sikre, at børn og unge bliver klart og tydeligt informeret om deres rettigheder, og man vil sørge for, at børnene får en bedre overgang mellem regionen og det kommunale system.

Læs vores undersøgelse og se børnenes anbefalinger i rapporten 'Det er bare almindelige mennesker, der har en sårbarhed' (pdf).

Læs mere om satspuljeaftalen.

Tegnekonkurrence i Børnerådets Minibørnepanel

I år fylder Børnerådet 20 år. Det fejrer vi blandt andet med en stor tegnekonkurrence for alle børnene i Børnerådets Minibørnepanel. Konkurrencen blev skudt i gang i juni og løber frem til slutningen af september, og vi håber at modtage en masse flotte tegninger, malerier og kollager over sommeren. Hovedpræmien er en kunstworkshop for børn, og der er mange andre præmier på spil. Sidst på efteråret samler vi alle værker i en stor udstilling, som bliver vist frem, når vi fejrer Børnerådets fødselsdag med en konference i november.

Læs mere om tegnekonkurrencen i Børnerådets Minibørnepanel.

Børnene i Vollsmose sendte postkort med til Folkemødet på Bornholm

Børnerådet besøgte i foråret en gruppe børn og unge i Vollsmose. Under besøget talte vi med børnene om deres drømme for fremtiden i Vollsmose. Børnene skrev i den forbindelse en række konkrete ønsker på postkort til deres borgmester, Anker Boye, til minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, Manu Sareen, og til minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen. På Folkemødet gav Børnerådets formand, Per Larsen, postkortene med børnenes ønsker og anbefalinger videre til de tre politikere.

Se videoen, hvor Anker Boye modtager børnenes postkort på Børnerådets Facebookside.

Du kan også læse mere om projektet 'En god fremtid i Vollsmose', som er en del af projektet 'Børn som eksperter', der er finansieret af Velux Fonden.

Eleverne på Auning skole har vundet en workshop med Lommefilm

Børnerådets nyeste undersøgelse i Børne- og Ungepanelet er netop afsluttet, og vi har trukket en vinder blandt alle klasserne, som har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse om medier. 7. A fra Auning skole er de heldige vindere af en workshop med Lommefilm. Eleverne kommer til at lave små, korte film med deres smartphones om digitale rettigheder.
Resultaterne fra den nyeste spørgeskemaundersøgelse i Børne- og Ungepanelet udkommer i et Børneindblik efter sommerferien.

Læs flere resultater fra Børne- og Ungepanelet i tidligere udgaver af Børneindblik.

Mere fokus på de yngste børn og det gode børneliv

Børnerådets formand, Per Larsen, var sammen med en række andre eksperter inden for børneområdet inviteret til Sankt Hans-møde ved minister for børn, ligestilling, integration og sociale forholde, Manu Sareen. På mødet var der fokus på de yngste borgere i Danmark, som ikke er startet i skole endnu, og hvordan man sikrer, at de får en god start på livet i vuggestuen, hos dagplejen og i børnehaven. Et af Per Larsens budskaber til ministeren var, at vi løbende skal inddrage børnene selv i diskussionen om det gode børneliv.

Læs mere om, hvordan vi i Børnerådet inddrager de mindste børns perspektiver i vores Minibørnepanel.

Nyt om Børnerådets konference om børneinddragelse

Onsdag d. 2. juni åbner vi for tilmeldingen til Børnerådets konference om børneinddragelse, som vi holder d. 11. november 2014. Konferencen henvender sig til kommunalpolitikere og forvaltningschefer, der vil have mere viden om, hvordan inddragelse af børn og unge kan bidrage til bæredygtige beslutninger.

Hvis du vil vide mere om konferencen, kan du kontakte sekretær Sanne Rørbech på sr@brd.dk eller 3378 3302.

Du kan melde dig til via et link, som kommer til at ligge på Børnerådets hjemmeside.

God sommer

Børnerådet holder i år ferielukket i ugerne 30 og 31. Vi ønsker alle en rigtig god sommer.