Månedsnyt fra Børnerådet januar 2019

09-01-2019

Nyt Børneråd 2019-2021
Den 1. januar tiltrådte et nyt Børneråd for perioden 2019-2021. Mette With Hagensen er ny formand for Børnerådet. Medlemmerne er: Mette Skovgaard Væver, Frans Hjort Hammer, Pernille Mathiesen, Hanne Hartoft, Tina Maria Larsen og Preben Siggaard. Der er fire nye udpegninger og to genudpegninger blandt de seks rådsmedlemmer. Det nye Børneråd er udpeget af Børne- og socialminister Mai Mercado.

Læs mere om udpegningen af det nye Børneråd i pressemeddelelsen fra Børne- og Socialministeriet

Børnerådets beretning 2016-2018
Det afgående Børneråd har gjort status over de seneste tre års arbejde med børns rettigheder. Børnerådet anbefaler en national handlingsplan for børn og unge, som skal sætte barnet i centrum i alle forhold, der vedrører børns liv og vilkår.

Læs Børnerådets beretning 2016-2018: Vi mangler en national handlingsplan for børn og unge

Debatindlæg: Vi skal da altid kæmpe for barnets tarv i Danmark - også når det gælder flygtningebørn
Med finansloven introducerer regeringen og DF en såkaldt selvforsørgelses- og hjemrejseydelse som erstatning for integrationsydelsen. Bag navneskiftet gemmer sig den realitet, at den i forvejen lave ydelse og økonomiske støtte til flygtningefamilier bliver nedsat markant, så det bliver problematisk for de ramte familier at få økonomien til at dække de mest basale behov. Det går ikke mindst ud over børnene.

Læs hele det fælles debatindlæg bragt i Jyllands-Posten den 11. december 2018

Børnerådet lancerer en ny Børneportal til børn og unge
Børneportalen.dk er Børnerådets hjemmeside til børn og unge. Hjemmesiden er også til voksne, som arbejder på børne- og ungeområdet. Efter et større udviklingsprojekt lancerer vi en ny Børneportal, som bliver mere brugervenlig, så børn og unge nemt kan finde frem til rådgivning, klagemuligheder og viden om deres rettigheder.

Den nye hjemmeside bliver lanceret i løbet af januar 2019

Høringssvar: Børnerådet er bekymret over indførelsen af flere magtmidler over for anbragte børn og unge
Der mangler faglig begrundelse for at øge magtbeføjelser på de delvist lukkede institutioner, de sikrede institutioner med flere, og forslaget tager ikke højde for, at institutionerne er meget forskellige, har forskellige sikkerhedsbehov og forskellige børn. De øgede magtbeføjelser over for anbragte børn og unge er ikke i overensstemmelse med FN’s Børnekonvention.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

Høringssvar: Børnerådet efterlyser børnefaglighed i ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat
Børnerådet er stærkt bekymret for, om politiet har de nødvendige børnefaglige ressourcer til at løfte opgaven og ansvaret som sekretariat for de nye ungdomskriminalitetsnævn. Børnerådet anbefaler derfor bl.a., at de børnesagkyndige til nævnet udpeges af kommunen, som har erfaringen med at anvende børnesagkyndige.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

Høringssvar: Børn skal beskyttes mod psykisk vold begået af voksne i både hjem, institution og skole
Børnerådet støtter ændringen af straffeloven, så psykisk vold bliver sidestillet med fysisk vold. Børnerådet påpeger dog, at ændringen ikke beskytter børn tilstrækkeligt mod psykisk vold, fordi gerningspersonkredsen er for snæver og ikke omfatter alle voksne i barnets nære verden som for eksempel pædagoger og lærere med flere.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger