Månedsnyt fra Børnerådet januar 2018

08-01-2018

Igangværende undersøgelse: Pres på ungdomslivet
Vi har de senere år set en stigning i dårlig mental trivsel blandt unge, og ungdomsforskere peger på et større præstations- og perfektionspres som en del af forklaringen. Børnerådet er i gang med at undersøge, i hvilken udstrækning unge piger og drenge i 8. klasse oplever et pres, og hvorfra de selv mener, presset kommer. Undersøgelsen afsøger, hvad der kendetegner den gruppe unge, som oplever det største pres, og hvorvidt der er sammenhæng med en række forhold relateret til skolen, fritiden og de sociale medier.

Undersøgelsen offentliggøres i løbet af foråret 2018

Ca. 4.500 elever i 8. klasse er med i Børnerådets Børne- og Ungepanel
Børnerådet følger Børne- og Ungepanelet over tre år, hvor de unge svarer på spørgeskemaer om emner, som er aktuelle i deres liv, og som er på den børnefaglige og politiske dagsorden. Vi formidler undersøgelsernes resultater løbende i en række ’BørneIndblik’.

Læs mere om Børnerådets Børne- og Ungepanel

Nytårstale til børnene fra Børneportalen
2017 var året, hvor vi kunne fejre 20-året for afskaffelsen af revselsesretten, og hvor den danske regering var til eksamen hos FN’s Børnekomité. I nytårstalen sætter Børneportalen fokus på en række vigtige emner, rettigheder og begivenheder og kommer med en opfordring til, hvad vi skal kæmpe for i 2018.

Se hele nytårstalen på Børneportalen.dk

Høringssvar: Indsatsen for oplysning om børns rettigheder svækkes, hvis undervisning i menneskerettigheder ikke længere er et obligatorisk mål
Derfor mener Børnerådet, at undervisning i menneskerettigheder og FN’s Børnekonvention bør være obligatorisk i folkeskolen.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger