Månedsnyt fra Børnerådet januar 2017

06-01-2017

Ny undersøgelse om syriske børn, der er flygtet til Danmark
Danmark modtager i disse år flere flygtninge, end vi er vant til. En stor andel er børn, som flygter med deres familier, og mange af de børn kommer fra Syrien. Børnerådet rejser netop nu rundt til skoler i hele landet og taler med syriske børn om deres oplevelser med at få et hverdagsliv i Danmark. Undersøgelsen skal afdække et børneperspektiv på forholdene for syriske børneflygtninge i Danmark og være med til at sikre så gode vilkår som muligt for dem. Undersøgelsen er færdig i løbet af 2017.

Find Børnerådets kommende og aktuelle projekter

Student til Børnerådets kommunikationsteam
Interesserer du dig for børnepolitiske forhold, har du erfaring med kommunikation til børn og unge, og kan du arbejde selvstændigt og systematisk? Eller kender du én, der gør? Børnerådet søger en ny studentermedhjælper til kommunikationsteamet, og ansøgningsfristen er den 9. januar kl 12.

Se jobopslaget til ny studentermedhjælper i kommunikation

Håndbog i børneinddragelse – til alle der arbejder med børn i hverdagen
"Børnerådets håndbog henvender sig til alle, der arbejder eller vil arbejde med at inddrage børn og unge, og må være uundværlig på skolens bogreol."  Sådan lyder det fra fagmagasinet Folkeskolen, der har anmeldt Børnerådets 'Håndbog i børneinddragelse'. Den indeholder både grundlæggende perspektiver på, hvorfor man overhovedet bør inddrage, hands on-metoder til, hvordan man arbejder kvalificeret med børneinddragelse, og overvejelser i forhold til hvordan man kan formidle børns stemme, så den får indflydelse.

Bestil håndbogen

Unge overvurderer, hvor accepteret alkohol er blandt jævnaldrende
Overdrevne forestillinger, om hvor meget jævnaldrende synes, det er i orden at drikke og ryge, trives i bedste velgående blandt unge. Det viser en ny undersøgelse fra Børnerådet blandt 1.390 elever i 9. klasse. Undersøgelsen viser også, at næsten hver fjerde ung synes, det er i orden at drikke sig så fuld, at man ikke kan huske noget dagen efter.

Læs Børnerådets BørneIndblik: ”Unge overvurderer, hvor accepteret alkohol er blandt jævnaldrende”

Over 3.000 elever i 7. klasse er med i Børnerådets undersøgelse
To gange om året besvarer Børnerådets Børne- og Ungepanel et spørgeskema om deres oplevelser af og holdninger til forskellige emner, som er aktuelle i deres liv eller på den børnefaglige og politiske dagsorden. Over 3.000 elever i 7. klasse fra hele landet svarede i december 2016 på et spørgeskema om deres erfaringer med og holdninger til flygtningebørn samt om deres egne oplevelser med sundhedsvæsenet. Svarene bliver formidlet i en række BørneIndblik i løbet af 2017.

Læs mere om Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børns rettigheder prioriteret i vejledning om voksenansvar for anbragte børn og unge
Den nye vejledning om voksenansvar indeholder tydelig fremhævelse af principperne for magtanvendelse samt af hvilke indgreb, der ikke er lovlige. Tydeligheden er vigtig, da reglerne kan være svære at administrere i praksis. Dog savner Børnerådet, at det ligeledes klart står, at barnet eller den unge skal oplyses om sin ret til at klage.

Læs Børnerådets høringssvar

Børn sikres klageadgang i sager om mobning
Børnerådet har gennem en årrække kritiseret, at skoleelever ingen formelle muligheder har for at klage over undervisningsmiljøet. Derfor er klageinstansen et godt skridt på vejen i forhold til at sikre børns psykiske trivsel på uddannelsessteder, men da undervisningsmiljøloven dækker over både det fysiske, psykiske og æstetiske miljø, er vi langt fra i mål.

Læs Børnerådets høringssvar

Skærpet opmærksomhed på gravide med alkoholmisbrug
Et skærpet fokus på gravide med alkoholmisbrug er med til at sikre et sundt og godt liv for børn og unge. Børnerådet påpeger dog, at det er vigtigt, at man husker at tilbyde hjælp til alle med alkoholmisbrug og ikke kun til gravide – fx i hjem, hvor der er børn.

Læs Børnerådets høringssvar om gravide med alkoholmisbrug

Skærpet opmærksomhed på gravide med stofmisbrug
Et skærpet fokus på gravide med stofmisbrug er med til at sikre et sundt og godt liv for børn og unge. Børnerådet er glade for at se, at der er krav til tilbud om hjælp til andre stofmisbrugere udover de gravide stofmisbrugere – fx i familier, hvor der er hjemmeboende børn.

Læs Børnerådets høringssvar om gravide med stofmisbrug