Månedsnyt fra Børnerådet januar 2016

15-01-2016

Nyt Børneråd udpeget af social- og indenrigsministeren

Per Larsen er blevet genudpeget som formand for Børnerådet. Samtidig træder fire nye medlemmer ind i rådet, mens to nuværende medlemmer fortsætter i den kommende treårige udpegningsperiode.

Se det nye Børneråd

Børnerådet søger to studentermedhjælpere til undersøgelser og projekter

Interesserer du dig for børnepolitiske forhold? Har du studeret i min. to år og erfaring med kvantitative eller kvalitative metoder? Og kan du arbejde selvstændigt og systematisk? Så er det måske dig, der skal være den ene af to nye studentermedhjælpere i Børnerådets sekretariat.

Find stillingsopslaget

Ny undersøgelse: ’Unge fra økonomisk trængte familier trives dårligere end andre unge’

De fleste danske unge trives – både psykisk og fysisk. Men unge, der vurderer, at deres familie har færre penge end en 'typisk dansk familie', lider oftere end andre unge af hovedpine. De er oftere kede af det, nervøse, irritable eller i dårligt humør – og de går sjældnere til fritidsaktiviteter. Det viser en landsdækkende undersøgelse fra Børnerådet blandt 1.500 elever i 8. klasse.

Læs Børnerådets Børneindblik: ‘Unge fra økonomisk trængte familier trives dårligere end andre unge’

Ny undersøgelse: ‘Mere end hver fjerde ung har svært ved at snakke med mor eller far’

De fleste unge synes, det er vigtigt at bruge tid sammen med familien. Men mere end hver fjerde synes, det er svært at tale med sine forældre om bekymringer. Det viser en landsdækkende undersøgelse fra Børnerådet blandt 1.500 elever i 8. klasse.

Læs Børnerådets Børneindblik: ‘Mere end hver fjerde ung har svært ved at snakke med mor eller far’

Ny rapport: ’Frihedsberøvede unge får ikke den hjælp, de har brug for’

Der skal bedre hjælp og støtte til fra kommunen, hvis frihedsberøvede unge skal have en chance for at komme ud af kriminalitet og videre i livet. Det er et af budskaberne fra Børnerådet i en ny rapport, hvor 53 unge mellem 15 og 19 år fortæller om deres oplevelser med at være frihedsberøvede på sikrede institutioner og i fængsler.

Læs Børnerådets rapport: ‘Frihedsberøvede unge får ikke den hjælp, de har brug for’

Børnerådet advarer mod stramninger i udlændingeloven

Regeringens forslag om stramninger i udlændingeloven vil få meget alvorlige konsekvenser for børn og unge. Det skriver Børnerådet i et høringssvar til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Rådet mener ikke, at forslaget kan legitimeres af ønsket om at nedbringe antallet af asylansøgere og fraråder de foreslåede ændringer.

Læs Børnerådets høringssvar

Børnerådet: Forbyd hormonforstyrrende stoffer


Børnerådet tilslutter sig Nordisk Råds forslag om et generelt forbud mod de fire farligste ftalater DEHP, DBP, BBP og DIBP i produkter, som børn kommer i kontakt med. Rådet mener, at man i et land som Danmark må kunne forvente, at sundhedstilstanden ligger over et niveau, hvor børn dagligt udsættes for hormonforstyrrende stoffer. 


Læs Børnerådets høringssvar

Børnerådet: Retsplejeloven skal ændres, men pas på sagsbehandlingstiden

Børnerådet tilslutter sig Justitsministeriets forslag om en ændring af betingelserne for retshjælp på baggrund af bemærkningerne til forslaget. Men hvis sagens berettigelse mht. retshjælp i Danmark først skal vurderes i Civilstyrelsen, må det ifølge Børnerådet ikke føre til yderligere forsinkelse af sagen. Og det bør klart fremgå af de retningslinjer, som Civilstyrelsen og Procesbevillingsnævnet skal arbejde efter.

Læs Børnerådets høringssvar