Månedsnyt fra Børnerådet januar 2015

07-01-2015


Godt nytår

Børnerådet ønsker alle børn og voksne et godt nytår.

 

Rige børn leger bedst på nettet

Børn fra økonomisk velstillede familier har en større viden om, hvordan personlige oplysninger om dem deles, når de færdes på nettet i forhold til børn fra mindre velstillede familier. Det viser en ny landsdækkende undersøgelse foretaget af Børnerådet blandt 2000 børn i 7.klasse. Børnerådets formand Per Larsen mener, at det er bekymrende, at børn fra familier med få penge er mere udsatte på internettet: ”Hvis alle børn og unge skal have lige muligheder for at blive kompetente mediebrugere og borgere, skal vi sikre, at skolerne og institutionerne kommer langt mere på banen og lærer børnene om beskyttelse af privatliv og rettigheder på nettet.”

Læs ’Børneindblik 9/14: Rige børn leger bedst på nettet’


En god fremtid for børn og unge i Vollsmose

Børn og unge udgør en stor del af beboerne i de sociale boligområder, men de bliver sjældent inddraget i debatten om, hvad der skal til for at sikre deres trivsel i nærområdet.  Børnerådet har derfor afholdt en række møder med en gruppe børn og unge om deres oplevelser og erfaringer med at vokse op i Vollsmose. Børn og unges meninger kan nemlig være værdifuld viden, når der skal udvikles bæredygtige, inkluderende løsninger. Børnene i undersøgelsen giver udtryk for, at de gerne vil lyttes til, når der træffes beslutninger omkring deres boligområde og peger på behovet for organiserede fora med voksne, der tager deres ideer alvorligt.

Læs ’Børnenotat 1/14: En god fremtid for børn og unge i Vollsmose’ med alle konklusionerne fra undersøgelsen.