Månedsnyt fra Børnerådet februar 2019

06-02-2019

Debatindlæg: Børnerådet: Færre prøver og tests skal lette presset på de unge
De unge i 8. klasse er pressede over oplevelsen af at blive vurderet konstant – bl.a. gennem uddannelsesparathedsvurderingen, prøver, fremlæggelser og tests. Men presset skyldes også den præstationskultur, der gennemsyrer hele vores samfund, skriver Børnerådets formand Mette With Hagensen.

Læs hele debatindlægget bragt i Altinget: uddannelse den 29. januar 2019

Brev om børnefattigdom
I et brev til Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen opfordrer Børnerådet sammen 19 andre organisationer politikerne til at gøre noget ved den stigende børnefattigdom i Danmark. Det er bl.a. indførelsen af kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen og integrationsydelsen, der har medvirket til, at der nu er 64.500 børn, der lever i relativ fattigdom i Danmark.

Læs hele brevet til Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen

Debatindlæg: Børnefamilier skal kunne flytte ud af Sjælsmark
Vi mener ikke, at Danmark lever op til konventionens forpligtelser til at sikre børn omsorg og beskyttelse med de forhold, der er for børnene på Sjælsmark. Sådan skiver formand for Børnerådet, Mette With Hagensen sammen med direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, national chef i Red Barnet, Dorthe Ploug Hansen, og professor og tidl. formand for Børnerådet, Per Schultz Jørgensen.

Læs hele det fælles debatindlæg bragt i Politiken den 11. januar 2019

Børnerådets hjemmeside til børn og unge har fået nyt design
I januar lancerede Børnerådet en ny udgave af Børneportalen, så børn fra 10-15 år nemt kan finde frem til rådgivning, klagemuligheder og viden om deres rettigheder. Hjemmesiden er også et nyttigt redskab til fagpersoner i arbejdet med børn og unge.

Besøg Børneportalen på www.børneportalen.dk

Høringssvar: Placering af enkelte voksne på kriminalforsorgens ungeafdelinger må ikke blive en glidebane
Den foreslåede ændring åbner op for muligheden for, at enkelte voksne kan afsone sammen med unge under 18 år, hvis det vurderes at tjene de 15-17-åriges tarv bedst. Denne mulighed kan i nogle tilfælde være gavnlig, men det må ikke blive en glidebane til en tilstand, som potentielt kan påvirke de unge negativt.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

Høringssvar: Yderligere stramninger på udlændingeområdet rammer børnene
Børnerådet mener, at ydelsesnedsættelse for forsørgere, loft over antallet af familiesammenføringer og reducering af betydningen af børns selvstændige tilknytning til Danmark i inddragelsessager vil ramme de børn og unge, der er omfattet af ændringerne, bl.a. i form af afsavn, tilknytningsbrud samt risiko for overgreb og traumer.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger