Månedsnyt fra Børnerådet februar 2018

06-02-2018

Debatindlæg: Sænker I den kriminelle lavalder ad bagvejen?
”Vi frygter, at års vellykket indsats mod ungdomskriminalitet får et skud for boven med regeringens forslag, hvor man reelt flytter fokus fra de sociale indsatser til det strafferetslige system.” Sådan lyder en af kommentarerne fra Børnerådet, Børns Vilkår og Red Barnet til regeringens forslag om at oprette et ungdomskriminalitetsnævn.

Læs hele debatindlægget bragt i Politiken

Høringssvar: Uddannelsessteder og klageinstans skal have en vejledning til behandling af klager om mobning
Lov om undervisningsmiljø giver blandt andet skoleelever mulighed for at klage over det psykiske undervisningsmiljø på uddannelsessteder. I dette høringsspørgsmål præsenteres bekendtgørelsen til loven. Det er Børnerådets anbefaling, at der også udarbejdes en egentlig vejledning til loven. Vejledningen bør blandt andet indeholde retningslinjer for udarbejdelse af antimobbestrategier og handlingsplaner samt præcise retningslinjer for behandling af klagesager.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

Høringssvar: Børnerådet tilslutter sig ønsket om et styrket tilsyn med de frie grundskoler
Børnerådet kan tilslutte sig ønsket om et styrket tilsyn og hilser de foreslåede ændringer velkomne.

Læs hele høringssvaret