Månedsnyt fra Børnerådet februar 2017

07-02-2017

Ny ekspertgruppe med grønlandske børn i Danmark
Børnerådet har i januar holdt tre ekspertgruppemøder med en gruppe grønlandske børn, der bor i Danmark. Formålet med ekspertgruppen er blandt andet at få viden om, hvad flytningen fra Grønland til Danmark betyder for børnenes liv, og hvilke tilbud der kan støtte dem i at få et godt liv. Det er samtidig ønsket, at ekspertgruppen skal bidrage til at nuancere fortællingen om grønlandske børn i Danmark. Undersøgelsen med ekspertgruppen bliver udgivet i foråret 2017.

Læs mere om projektet og Børnerådets andre aktuelle projekter

Mange børn kommer i børnehave, selvom de er syge
Over halvdelen af alle børn i en ny undersøgelse har prøvet at komme syg i børnehave, og hvert 10. barn har oplevet det mange gange, viser en ny undersøgelse fra Børnerådet. Undersøgelsen, der er foretaget blandt 531 børnehavebørn, viser også, at det stadig er mor, der tager langt de fleste syge- og fridage med børnene. Det kalder på en aktiv familiepolitik, mener Børnerådets formand Per Larsen.

Læs Børnerådets BørneIndblik ”De yngstes perspektiv på balancen mellem familie- og arbejdsliv”

Børn i underholdningsbranchen er ikke beskyttet godt nok
Børn, der arbejder i underholdningsbranchen, er ikke beskyttet af arbejdsmiljøloven på samme måde som andre børn, der arbejder. En ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at børnene ofte oplever urimelige arbejdsvilkår. Og børn, der deltager i talentshows, er slet ikke beskyttet af loven. Det får Børnerådets formand til at efterlyse, at alle børn – uanset alder og branche - er beskyttet af arbejdsmiljøloven.

Læs ekspertgruppe-undersøgelsen: ”Der skal være én, der kun passer på børnene

Åbent brev: Folketinget bør bekæmpe børnefattigdom i Danmark
Nedskæringerne i de sociale ydelser vil sende et stort antal familier med børn under den tidligere regerings fattigdomsgrænse. Mange familier oplever fx, at de har problemer med at betale deres husleje og risikerer at blive sat ud af deres bolig. Børnerådet og 16 andre organisationer har sammen sendt et nødråb til Folketingets partier om at ændre den kurs, som sender børn ud i fattigdom med risiko for alvorlige og livslange konsekvenser.

Læs brevet til Folketinget, også bragt i Politiken

FN’s Børnekomité eksaminerer Danmark
Til efteråret skal den danske regering for femte gang eksamineres af FN’s Børnekomité, som skal vurdere, om Danmark overholder Børnekonventionen. Børnerådet har derfor gjort status over børns rettigheder i Danmark og tager i februar til Genève for at fremlægge en række anbefalinger for komitéen. Anbefalingerne er baseret på Børnerådets børneinddragelse de seneste seks år, hvor knap 15.000 børn og unge har deltaget.

Læs Børnerådets rapport til FN’s Børnekomité

Uhensigtsmæssigt at ændre børneattestordningen
Forslaget om at ændre børneattestordningen har til formål at udvide ordningen, så den også omfatter personer, der er dømt efter straffelovens terrorbestemmelser. Det er imidlertid ikke Børnerådets opfattelse, at alle, der er dømt efter straffelovens bestemmelser om terror, efter at have udstået deres straf vil have holdninger og synspunkter, der ikke kan påvirkes i positiv retning. Børnerådet foreslår i stedet, at arbejdsgivere rekvirerer både børne- og straffeattest.

Læs høringssvaret og Børnerådets alternative forslag

Barnets bedste handler også om fællesbarnets interesse, når myndighederne behandler udenlandske ægteskabssager
Ifølge Børnekonventionens artikel 3 skal barnets tarv komme i første række. Når de danske myndigheder behandler et udenlandsk ægteskab, hvor den ene part er mindreårig, er det vigtigt, at begge børns – den mindreåriges og fællesbarnets - bedste interesse vurderes i sagen. Forslaget lægger derimod op til, at det kun er den mindreåriges bedste interesse, som skal vurderes, men hver sag bør vurderes individuelt.

Læs høringssvaret og Børnerådets anbefaling

Børn skal sikres gode, gratis tandplejetilbud og sammenhæng i behandlingsforløb på hospitaler
Sundheds- og Ældreministeriet foreslår, at genindføre retten til frit valg af tandpleje for børn under 16 år. Børnerådet tilslutter sig, at børn skal kunne vælge tandplejetilbud, som passer til deres individuelle behov. I samme udkast bliver det foreslået, at kontaktpersonsordningen afvikles. Børn og unge savner sammenhæng i behandlingsforløb, og Børnerådet bakker op om, at der skal etableres en løsning, der sikrer kontinuitet og tryghed for børn og unge.

Læs høringssvaret og Børnerådets anbefalinger på områderne