Månedsnyt fra Børnerådet februar 2016

09-02-2016

Høringssvar: Lovforslag om styrket indsats for gravide misbrugere mangler mulighed for tvang

Børnerådets kommentar til udkast til lovforslag om en styrket indsats for gravide med misbrug af rusmidler.
Læs Børnerådets høringssvar

Høringssvar: Forsøgspersoner under 15 år skal inddrages i egen sag
Børnerådets kommentar til lovforslag om kliniske forsøg med lægemidler.

Læs Børnerådets høringssvar

Høringssvar: Markedsføring og salg af e-cigaretter til mindreårige skal forbydes

Børnerådets kommentar til lovforslag om regulering af markedsføring og salg af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere.

Læs Børnerådets høringssvar

Høringssvar: Nyt lovforslag sender flere flygtningefamilier på integrationsydelse

Børnerådets kommentar til lovforslag om udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v.

Læs Børnerådets høringssvar

Høringssvar: Kontanthjælpsloft og 225-timersregel vil få alvorlige konsekvenser for børn

Børnerådets kommentar til lovforslag om aktiv socialpolitik og om individuel boligstøtte (indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225-timersregel, fire ugers ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere).

Læs Børnerådets høringssvar

Høringssvar: Børnerådet advarer mod stramninger i udlændingeloven

Børnerådets kommentar til lovforslag om ændring af udlændingeloven (bl.a. vedr. familiesammenføring, asylsøgeres egenbetaling og kriterier for kvoteflygtninge).

Læs Børnerådets høringssvar