Månedsnyt fra Børnerådet december 2019

06-12-2019

Høringssvar: Børnerådet bifalder, at der sker en opfølgning på etableringen af det nye familieretlige system

Lovforslaget indeholder en lang række ændringer til lovgivningen på det familieretlige område. Generelt betragter Børnerådet det som positivt, at der sker en opfølgning på etableringen af det nye familieretlige system.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

Høringssvar: Det strider mod Børnekonventionen, hvis nyfødte mister retten til dansk statsborgerskab

Børnerådet tager stærkt afstand fra lovforslaget, der ifølge rådet strider mod Børnekonventionen og Statsløsekonventionen. Forslaget vil medføre, at nogle børn bliver født statsløse og dermed fastholdt under potentielt livstruende forhold. Rådet opfordrer de danske myndigheder til at bringe børnene i sikkerhed.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

Høringssvar: Et flertal af pladserne i Familieretshusets rådgivende udvalg bør øremærkes eksperter på området

Børnerådet støtter lovforslaget, der baner vej for, at Familieretshusets rådgivende udvalg i højere grad kan leve op til sin opgave om at sikre kvalitet i sagsbehandlingen. Rådet anbefaler, at nogle af pladserne øremærkes eksperter på området.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger