Månedsnyt fra Børnerådet december 2018

08-12-2018

Høringssvar: Det er positivt, at godtgørelse for krænkelser ikke længere kan bruges af værgen
Børn og unge under værgemål, der har været udsat for overgreb, og som har fået godtgørelse for krænkelserne, risikerer ikke længere, at værgen uberettiget bruger pengene. Børnerådet støtter, at godtgørelsen ikke skal forvaltes af værgen, men i stedet indsættes i en forvaltningsafdeling, så midlerne kan blive udbetalt ubeskåret, når barnet eller den unge er myndig.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

Høringssvar: Ændring af adoptionsloven skal skabe enklere forløb for børn, der skal adopteres uden deres forældres samtykke
I de tilfælde, hvor børn skal adopteres uden deres forældres samtykke, er det afgørende, at man så vidt muligt undgår skift af barnets omsorgspersoner. Derfor er det også vigtigt, at adoptionen sker så tidligt i forløbet som muligt, så barnet ikke skal skilles fra en plejefamilie, som barnet er knyttet tæt til.

Læs hele høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

Håndbog i børneinddragelse
Håndbogen er til alle, der arbejder med børn og unge eller med de forhold, der har betydning for børn og unges liv. Håndbog i børneinddragelse giver dig og dine kolleger grundlæggende perspektiver på, hvorfor man bør inddrage børn og unge samt en række konkrete metoder til, hvordan du arbejder kvalificeret med inddragelse.

Læs mere om Håndbog i børneinddragelse og bestil den online

Børnerådet ønsker god jul og godt nytår
Børnerådets sekretariat er lukket mellem jul og nytår. Vi ønsker alle børn og voksne en glædelig jul.