Månedsnyt fra Børnerådet december 2017

04-12-2017

Folkeskolen skal have eleverne i centrum
I et fælles debatindlæg bragt i Jyllands-Posten peger Børnerådet sammen med Børns Vilkår, Danske Skoleelever, Skole og Forældre og Danmarks Lærerforening på, hvordan otte elevrettigheder kan være med til at sikre en bedre folkeskole med eleverne i centrum.

Læs hele debatindlægget bragt i Jyllands-Posten

Ny film fra Børneportalen om børn og unges rettigheder
En undersøgelse fra Børnerådet viser, at mange børn og unge i Danmark ikke kender deres rettigheder. Derfor introducerer den nye film børn og unge til Børnekonventionen og viser vej til hjælp, hvis rettighederne i konventionen ikke bliver overholdt. Børnerådet driver hjemmesiden Børneportalen, hvor børn og unge kan få vejledning og viden om deres rettigheder.

Se hele filmen på Børneportalen.dk

Markering af Børnekonventionens fødselsdag
Den 20. november fejrede vi FN's Børnekonventions fødselsdag. Dagen blev markeret hos UNICEF Danmark, som inviterede til Børnenes Dag i FN Byen. Arrangementet bød bl.a. på oplæg og debatter under årets tema ’uddannelse’, samt uddeling af UNICEF Prisen, som i år gik til Børnetelefonen.

Læs mere om Børnenes Dag 2017

Høringssvar: Frivillige foreninger og organisationer, som modtager puljemidler fra Børne- og Socialministeriet, skal fremover indhente børneattest
Børnerådet kan tilslutte sig ændringen af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer.

Læs høringssvaret og Børnerådets anbefalinger

Børnerådet ønsker god jul og godt nytår
Børnerådet går på juleferie fra 24. december til og med 1. januar. Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.