Månedsnyt fra Børnerådet december 2016

01-12-2016

Massivt fokus på at stoppe vold mod børn
I uge 46 løb den store rettighedskampagne #stopvoldmodbørn af stablen. Børnerådet satte sammen med Børns Vilkår, Red Barnet og Danmarks Radio fokus på, at der stadig sker vold i hjemmet i Danmark. I forbindelse med kampagnen lancerede Børnerådet to BørneIndblik og et ekspertgruppehæfte om vold i hjemmet, og DR Ultra producerede animationsfilms med citater fra ekspertgruppen målrettet børn.

Se DR Ultras animationsfilm med citater fra Børnerådets ekspertgruppe

Læs BørneIndblikket: ”Fysisk og psykisk vold er stadig en del af mange børns hverdag”

Læs BørneIndblikket: ”Alt for få børn er klar over, at vold mod børn er forbudt”

Læs ekspertgruppehæftet: ”Hvis man ikke kan stole på sine forældre, hvem kan man så stole på?”

Debatindlæg: Børn har ret til et liv uden vold
Rigtig mange af de børn, der bliver udsat for vold, er slet ikke klar over eller er meget i tvivl om, hvorvidt det er vold. Det kalder på et øget fokus. Hvis børn kender deres rettigheder, får de lettere ved at bede om hjælp, passe på hinanden og sige fra. Børns kendskab til og mulighed for at bruge deres rettigheder skal prioriteres højt i folkeskolen.

Læs fælles debatindlæg fra Børnerådet, Børns Vilkår og Red Barnet i Jyllands-Posten

Børnerådet fejrer Børnekonventionens fødselsdag
Den 20. november var det FN's Børnekonventions fødselsdag. Den sikrer børn og unge i hele verden vigtige rettigheder, fx retten til beskyttelse og til medbestemmelse. Børnerådet fejrede fødselsdagen med en ny video, der fortæller, hvordan børn og unge kan bede FN's Børnekomité om hjælp, hvis de mener, at Danmark har overtrådt Børnekonventionen.

Se videoen

Børnerådet støtter lovforslag om anonymisering af incestofre ved aktindsigt
Ofre for incest har i dag ikke samme ret til beskyttelse i form af anonymisering ved aktindsigt som fx ofre for seksualforbrydelser. Det nye lovforslag lukker dette hul i lovgivning, så det også gælder ofre for incest.

Læs Børnerådets høringssvar

Unge under 18 år bør ikke arbejde på serveringssteder med alkohol
Der er grund til bekymring i forhold til danske børns alkoholvaner og i forhold til de veldokumenterede sundhedsskadelige konsekvenser af alkohol. Derfor bør børn og unge i højere grad beskyttes end eksponeres for fx berusede voksne.

Læs Børnerådets høringssvar

Barnets bedste skal i fokus i servicelovens vejledninger
Vejledningen om særlig støtte til børn og unge og deres familier er omfattende. I Børnerådets høringssvar er der fokus på blandt andet børn med ulovligt ophold samt samspillet mellem serviceloven og forældreansvarsloven, og de forpligtelser der er overfor barnet og hensynet til barnets bedste.

Læs Børnerådets høringssvar

Barnets bedste skal vægtes højest i sager om udvisning af forældre
Hvis udvisning af en udlænding får konsekvenser for udlændingens børn, er det afgørende, at der i sagsbehandlingen inddrages internationale konventioner. Danmarks forpligtelser efter FN´s Børnekonvention betyder, at hensynet til barnets bedste skal vægtes højest, herunder skal enhver tvivl komme barnet til gode.

Læs Børnerådets høringssvar

Børnerådet ønsker god jul og godt nytår
Børnerådet går på juleferie fra 24. december - 2. januar. Vi ønsker alle en god jul og et godt nytår.